JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

So žiakmi diskutujeme na aktuálne témy

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 02. marec 2022

Žijeme zvláštnu dobu. Od prelomu rokov 2019/20. Výbuch bytovky v našom meste. Obrovská empatia. Náš internát prichyľuje niekoľko ľudí, ktorých sa toto nešťastie bytostne dotklo. Jedna tragédia vystriedala druhú. Prišiel Covid. Prázdne školy, internát tiež. Dlhý čas fungujeme v obmedzenom režime. Stretávame sa len so žiakmi zo zdravotných škôl. A keď sa všetko dá ako tak do poriadku, objaví sa vojnové nešťastie. Život v internáte pokračuje. So žiakmi diskutujeme na aktuálne témy v našich výchovných skupinách aj v individuálnych rozhovoroch. V krajších, zrekonštruovaných priestoroch spoločenských miestností i školskej knižnice. Voľný čas využívame hrou futbalu, volejbalu, florbalu, basketbalu, kalčeta... Náš internát "žije" osobnými stretnutiami. Zakúpili sme nový dátové projektory. Máme nádej, že sa život v našom školskom internáte nezastaví. Napriek všetkým udalostiami, ktoré majú spoločného menovateľa, vis maior, sa snažíme posúvať krok za krokom. Vpred.