JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Úhrada platieb za stravné a ubytovanie za mesiac september 2021

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 06. august 2021

Prosíme rodičov o úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2021 na účet IBAN: SK 8681800000007000517730 - ubytovanie a SK 6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 76,05 Eur, ubytovanie 22,00 Eur. Ďakujeme. 

Lúčime sa s vychovávateľkami PhDr. Máriou Suškovou a Mgr. Helenkou Fejerčákovou

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 08. júl 2021

V mene všetkých kolegov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov nášho školského internátu  a zaiste i v mene rodičov a žiakov, sa chceme zo srdca poďakovať našim dvom kolegyniam, PhDr. Márii Suškovej a Mgr. Helenke Fejerčákovej, za ich prácu v školskom internáte. Pre obe naše vychovávateľky bol tento mimoriadny školský rok 2020/2021 posledným v ich pedagogickej praxi. Za každé milé slovo, dobrý skutok, radu  i láskavé napomenutie - ďakujeme. Do ďalších rokov Vášho života prajeme hlavne pevné zdravie a lásku i porozumenie v kruhu Vašich najbližších. 

Naša 112

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 08. júl 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, školský rok 2020/2021 je už pre Vás nejaký ten deň minulosťou. Pre nás, vychovávateľov, odbíjajú jeho posledné hodiny. Ešte posledné administratívne práce, pedagogická dokumentácia... A sem tam sa naša myseľ ponorí do spomienok. Príchod žiakov v septembri, prvé rozhovory, aktivity.. A potom - Covid. Ten zmenil všetko. Všetko zlé je na niečo dobré, zvykneme vravievať. Rekonštrukcia izieb dvoch výchovných skupín. A potom príchod prvých žiakov, zdravotníkov, končiacich ročníkov... Pomalé rozbiehanie sa. Ako keď sa chystá dieťa urobiť prvý krok. Rozmýšľa, ako ho spraviť, skúša a napokon ho aj urobí. A potom sme sa stretli, zhovárali sa, v obmedzenom režime sme mali aj pár aktivít. Internát ožil. A o chvíľu bude opäť prázdny, aby sa znova naplnil. Našimi žiakmi. Novými i staršími. Dvere našej spoločnej miestnosti vychovávateľov sa zatvárajú. Viete, naša 112. Školský rok 2020/2021 je pasé. A myšlienky sem tam zaletia do sféry: Aký bude ten ďalší rok?  

Oznam knihovníka školskej knižnice

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 23. jún 2021

Prosím žiakov a zamestnancov školy, ktorým bola predĺžená lehota na vrátenie vypožičaných kníh zo školskej knižnice, aby tieto knihy vrátili do pondelka 28. júna 2021. Ďakujem.