ubytovanie

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 18. december 2017

Mesačný poplatok za ubytovanie pre žiakov ŠI je 40 €. 

Ubytovanie poskytujeme aj žiakom iných škôl podľa týchto cenových podmienok platných od        01. marca 2023: 
 

žiaci SOŠ technická

40,00 € /os./posteľ/mes.

cudzí žiaci

40,00 € /os./posteľ/mes.

IBAN SK 8681800000007000517730

Elektronická online prihláška žiaka do ŠI: https://si-sost-po.edupage.org/register/

Návštevy: 14076