o nás

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 18. december 2017

Sme školský internát pri SOŠt pre žiakov stredných škôl. Internát poskytuje aktuálne (pre rekonštrukčné práce) výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 310 žiakov z 26 typov stredných škôl v meste. Ubytovacia kapacita internátu pre žiakov stredných škôl je 330 miest. 

Celkove je v internáte 10 výchovných skupín s počtom žiakov vo výchovných skupinách maximálne 30. Internát je umiestnený pri centre mesta v budove, ktorá je súčasťou uzavretého areálu SOŠt.

V budove internátu na ubytovanie žiakov stredných škôl je 110 izieb s počtom 330 postelí, 9 študovní, školská a internátna knižnica - mediálna miestnosť a študovňa,  9 spoločenských miestností, 8 kuchyniek, klubovňa-čitáreň a posilňovňa. Súčasťou internátu je aj športový areál s dvomi telocvičňami, školská jedáleň a bufet.

Na zabezpečenie výchovno vzdelávacej činnosti máme počítače, laserové tlačiarne, kopírovacie stroje, telovýchovne náradie a náčinie, odbornú a populárnu literatúru, časopisy, hudobné nástroje, mediálne nosiče a rôznorodý metariál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa internátu. Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľa internátu na príslušný školský rok.

Viac informácii ako napr. charakateristiku žiakov, pedagógov, výchovný program si môžete prečítať vo výchovnom programe ŠI v sekcii výchova. 

Návštevy: 5007