Potulky Prešovom – mestom nášho štúdia

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 18. september 2023

Náš pobyt na internáte začal poznávaním zákutí prešovských uličiek ako aj dejateľov, ktorí tu žili a pôsobili. Lekárnik Ján Adam Rayman, P.O.Hviezdoslav alebo J.A.Komenský. Naše potulky začali pri 49.rovnobežke, ktorá prechádza mestami ako České Budějovice, Karlsruhe, predmestím Paríža  a pri Vancouveri pretína štátnu hranicu medzi Kanadou a USA. Obdivujúc historické priečelia budov na Hlavnej sme prešli okolo  Holländerovej fontány a kaviarni Berger do Záhrady umenia so slávnym ginkom. Odtiaľ sme dali výstup na Vodárenskú vežu. Výstup nás odmenil nádherným výhľadom.

                                                                                                                                             Ing. Jarmila Pavelková

 

Organizačné pokyny pre nástup žiakov do ŠI 3. septembra 2023

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 18. august 2023
  • Nástup žiakov do ŠI je v nedeľu 3. septembra do 20.00 h.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: Potvrdenie o prijatí do strednej školy, resp. kópiu Rozhodnutia o prijatí do strednej školy,  potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti pre ubytovanie v školskom internáte a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu v časovom rozmedzí 18.00 - 20.00h. a ubytujú sa v pridelenej izbe (rozpis ubytovania jednotlivých skupín bude zverejnený na nástenke vo vestibule).
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI

Strelecká súťaž

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 31. máj 2023

Dňa 23.5.2023 sa konala v malej telocvični strelecká súťaž v streľbe zo vzduchovej zbrane na kovový terč. Súťažilo sa v dvoch kolách, kde medzi dievčatami sa na druhom mieste umiestnila Terézia Hromjaková a celkovou víťazkou sa stala Monika Mikolajová. Medzi chlapcami sa na treťom mieste umiestnil Šimon Baran a o celkové víťazstvo sa v rozstrele pobili Patrik Tešľa a Daniel Vaľovský. Nakoniec tesne zvíťazil Daniel Vaľovský, gratulujeme. Ďakujem všetkým za pekné chvíle.                                                                                                       PhDr. Peter Žec

Informácia o platbách za mesiac september v šk. roku 2023/2024

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 30. jún 2023

Oznamujeme všetkým ubytovaným žiakom povinnosť uhradiť poplatok za ubytovanie a stravovanie  za mesiac september do 20. augusta 2023 na uvedené účty:

ubytovanie IBAN SK 8681800000007000517730

stravovanie IBAN SK 6781800000007000517781

Stravné je v sume 104,70 Eur a ubytovanie 40,00 Eur.

Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka, resp. variabilný symbol.

Prajeme všetkým pekné prázdniny, krásne letné dni plné slnka a pohody.

Ďakujeme. 

Ing. Ľubica Brejová, zástupkyňa riaditeľky pre VMV

Život plynie tu a teraz

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 31. máj 2023

„Život plynie tu a teraz. Nie včera či zajtra. Teraz. V tejto chvíli.“
„Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie.“
„Vo vesmíre nie je ani kúsok navyše. Každý z nás je tu na to, aby zaplnil svoje miesto. Každý kúsok musí presne zapadnúť do jednej veľkej skladačky.“ 
„Nečakajte na zázraky. Celý váš život je zázrak.“
„Nikto nedáva tak silné rany ako život. Nie je to však o tom, aké silné rany rozdávaš, ale aké silné rany dokážeš zniesť a pokračovať ďalej. Takto sa víťazí.“

 Aj tieto slová boli posolstvom dojemnej  rozlúčky s úžasnými maturantkami, ktorým prajeme úspešné vykročenie nielen spoza dverí ich internátu, ale aj splnenie tých najsmelších snov.     Ing. Jarmila Pavelková