oznamy

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 18. december 2017 Napísal: Matúš Tirpák

 Milí žiaci,
ako ste si všimli, vaši skupinoví vychovávatelia komunikujú s vami prostredníctvom EduPage. Prosím priebežne sledovať odkazy na webe školského internátu a denne sledovať EduPage aby sme aspoň elektronickou formou ostali v kontakte.
Prajem vám veľa zdravia a pozitívnej energie.
Sme v tom spolu.   

Ing. Ľubica Brejová
zástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovania

Platby za stravu a ubytovanie od mesiacov apríl, máj a jún sa dočasne pozastavujú. Prosím, neposielate platby (zadané prostredníctvom trvalých príkazov) na účty školy a školskej jedálne. 

 

 

Návštevy: 1918