oznamy

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 18. december 2017

1. Prosíme rodičov o úhradu platieb za mesiac december. 

Stravné: podľa konta Edupage, resp. info u sk. vychovávateľa, nakoľko majú žiaci rôzne predpisy za stravu, keďže sa jedná o posledný mesiac kalendárneho roka

Ubytovanie: 22 Eur

2. Upozorňujeme žiakov a rodičov, že na vstup do priestorov školy a školského internátu sa musia preukazovať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti, a to v prípade, že žiak nie je v školskom internáte prítomný 3 a viac dní. Z ekologického a ekonomického hľadiska prosíme plnoletých žiakov a zákonných zástupcov neplnoletých žiakov, aby toto tlačivo podávali elektronickou formou, prostredníctvom osobného, resp. rodičovského konta v edupage - vyhlásenia a žiadosti. 

 

Návštevy: 4366