oznamy

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 18. december 2017

Oznamujeme všetkým ubytovaným žiakom povinnosť uhradiť poplatok za ubytovanie a stravovanie  za mesiac september do 20. augusta 2023 na uvedené účty:

ubytovanie IBAN SK 8681800000007000517730

stravovanie IBAN SK 6781800000007000517781

Stravné je v sume 104,70 Eur a ubytovanie 40,00 Eur.

Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka, resp. variabilný symbol.

 

Elektronická online prihláška žiaka do ŠI: https://si-sost-po.edupage.org/register/

 

Návštevy: 6236