JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Naša 112

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 08. júl 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, školský rok 2020/2021 je už pre Vás nejaký ten deň minulosťou. Pre nás, vychovávateľov, odbíjajú jeho posledné hodiny. Ešte posledné administratívne práce, pedagogická dokumentácia... A sem tam sa naša myseľ ponorí do spomienok. Príchod žiakov v septembri, prvé rozhovory, aktivity.. A potom - Covid. Ten zmenil všetko. Všetko zlé je na niečo dobré, zvykneme vravievať. Rekonštrukcia izieb dvoch výchovných skupín. A potom príchod prvých žiakov, zdravotníkov, končiacich ročníkov... Pomalé rozbiehanie sa. Ako keď sa chystá dieťa urobiť prvý krok. Rozmýšľa, ako ho spraviť, skúša a napokon ho aj urobí. A potom sme sa stretli, zhovárali sa, v obmedzenom režime sme mali aj pár aktivít. Internát ožil. A o chvíľu bude opäť prázdny, aby sa znova naplnil. Našimi žiakmi. Novými i staršími. Dvere našej spoločnej miestnosti vychovávateľov sa zatvárajú. Viete, naša 112. Školský rok 2020/2021 je pasé. A myšlienky sem tam zaletia do sféry: Aký bude ten ďalší rok?  

Oznam knihovníka školskej knižnice

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 23. jún 2021

Prosím žiakov a zamestnancov školy, ktorým bola predĺžená lehota na vrátenie vypožičaných kníh zo školskej knižnice, aby tieto knihy vrátili do pondelka 28. júna 2021. Ďakujem.

Exkurzia vybraných pamiatok mesta Prešov

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 10. jún 2021

Dňa 02.06.2021 sa žiaci a žiačky I., II. a V. výchovnej skupiny s vychovávateľmi D. Andrejkom, a J. Dujčákovou zúčastnili exkurzie v meste Prešov, ktorá bola spojená taktiež s osobnosťami mesta Prešov. Exkurziu sprevádzala A. Sivaničová z Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove. Počas exkurzie sme sa krátkymi zastávkami pristávili pri jednotlivých pamiatkach ako je Bosáková banka - Michal Bosák, Židovská synagóga, Svätá trojica, Evanjelické kolégium, v ktorom pôsobil J. A. Komenský, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava, konkatedrála sv. Mikuláša, Caraffova väznica a podobne. Na záver exkurzie sme sa pristavili pri module v podobe celého centra Prešova, ktorý sa nachádza pred Šarišskou galériou. Tento druh zážitkovej aktivity bol pre žiakov nielen zaujímavý, ale aj užitočný ako príprava do školy, aby žiaci a žiačky vedeli popísať pamiatky mesta Prešov a navigovať turistov na dané miesto. foto:http://www.sost-po.sk/internat/index.php/galeria?id=28:exkurzia                                                                                                                                                                    Bc. Janka Dujčáková

Elektronické podávanie prihlášok do školského internátu je spustené

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 17. máj 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že žiaci môžu zasielať Žiadosti o prijatie do školského internátu elektronicky na: https://si-sost-po.edupage.org/register/Kritériá pre prijatie žiakov do školského internátu boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 07.05.2021.

 Kritériá pre prijatie žiakov do školského internátu