JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Kalčetový turnaj

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 24. február 2020

V predchádzajúcom týždni vyzvali žiaci VS 1 svojich spolužiakov z VS 2 na súboje v kalčetovom turnaji. Dohodli sme sa na metodike turnaja: najprv sa odohrajú zápasy v sekciách a víťazi zo sekcií sa stretnú vo finálovom turnaji. Víťazmi VS 1, prváci: J. Kollár, J. Voľanský. VS 1, tretiaci: D. Drusa, L. Rímsky. V pondelok 24. februára od 19.00 hod. pokračoval kalčetový turnaj zápasmi chlapcov z VS 2. Zápasov za túto VS sa zúčastnilo 5 dvojíc. Víťazmi sa stali M. Mika a S. Medvedz. Finále: 1. Kollár, Voľanský, 2. Drusa, Rímsky, 3. Mika, Medvedz. Finále je naplánované vo štvrtok o 19.00 hod. Priebežné foto si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

 

 

Novinky zo streleckého krúžku

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 30. január 2020

Strelecký krúžok
Dievčatá: Chlapci:
1. miesto M. Bombárová, T. Pavlík
2. miesto N. Zajarošová, P. Kováč
3. miesto D. Krišová, M. Vaľko

Nohejbalový turnaj žiakov

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 24. január 2020

Vo štvrtok 16. januára si mohli chlapci z nášho školského internátu na vlastne koži overiť, že existuje rozdiel v loptovej technike aplikovanej pri futbale a nohejbale. Vo veľkej telocvični sme totiž zorganizovali nohejbalový turnaj medzi výchovnými skupinami. Prvé zápasy boli rozpačité, lopta lietala "kade - tade." Ako však plynuli minúty a narastalo skóre, zlepšovala sa prihrávka, spracovanie lopty, prihrávka i zakončenie. Nohejbalový turnaj ukázal rezervy, ale aj chuť chlapcov zlepšovať sa. Aj preto máme nádej, že to nebol len pilotný turnaj, ale že aj táto hra si nájde svojich priaznivcov medzi žiakmi školského internátu. 

Upozornenie na zmenu výšky stravného

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 08. január 2020

Od  01. 01. 2020 dochádza k zmene poplatku za stravnú jednotku.

Obedy pre žiakov SŠ: 1,65 €

Vlastní zamestnanci: obed 1,14 €

Obedy pre cudzích stravníkov: 3,00 €

Celodenná strava žiaci SŠ 4,20 

Pre platby len za STRAVU je určený účet : IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781 (pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a do poznámky meno a priezvisko, obdobie).

Mesačný poplatok za ubytovanie v ŠI sa nemení - 22 €. IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730.