JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Nové priestory školskej a internátnej knižnice

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 02. september 2019

V týchto dňoch sme presťahovali knižničný fond a inventár školskej knižnice do priestorov školského internátu. Školská knižnica je aktuálne rozložená v dvoch miestnostiach na 1. poschodí ŠI, a to v miestnosti č. 120, kde sa nachádza knižničný fond a študovňa a v miestnosti č. 153, ktorá bude študentom slúžiť aj ako mediálna miestnosť. 

Organizácia začiatku školského roka 2019/20

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 06. jún 2019

Žiadame žiakov, resp. zákonných zástupcov o nasledovné:

1. Úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2019 na účet IBAN: SK8681800000007000517730 - ubytovanie a SK6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 66,41 Eur, ubytovanie 22,00 Eur.

2. Nástup do ŠI je v nedeľu 1. 9. 2019 od 16.00 hod. do 20.30 hod. Prváci sa hlásia u skupinových vychovávateľov. Chlapci na 1. poschodí, dievčatá na 3. poschodí.

3. Pri nástupe je potrebné doložiť potvrdenie o úhradách platieb za stravné, ubytovanie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, stačí prehlásenie rodičov. Ak je potrebné podať osobitné informácie o zdravotnej spôsobilosti zo strany rodičov (napr. užívanie liekov), môžu tak urobiť diskrétne v rozhovore so skupinovým vychovávateľom.

4. Pri nástupe sa vykoná školenie BOZP a poriadku ŠI.

Vychovávatelia víťazmi turnaja

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 23. máj 2019

V utorok 21. mája sa vo veľkej telocvični konal futbalový turnaj žiakov a vychovávateľov ŠI. Vychovávatelia, ktorých tím má úctyhodný vekový súčet 151 rokov v zložení Andrejko, Žec a Tirpák, zdolali na turnaji obidve družstvá žiakov, a to družstvo Badidu, Drusu, Pavlíka a Čuru i družstvo Leporisa, Rokytu, Lacka a Zeleňáka. 

Basketbalové a volejbalové zápasy, rivalita a radosť

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 29. marec 2019

V posledných týždňoch sa už pravidelne konajú v školskej telocvični basketbalové aj volejbalové zápasy medzi vychovávateľmi a žiakmi, ktoré majú svoj náboj. Odborné basketbalové vedenie zabezpečuje vychovávateľka Jana Dujčáková.