JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Športová streľba

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 29. marec 2019

Medzi mimoriadne populárne športy, ktoré sa hrávajú v našom školskom internáte, patrí bezpochyby aj športová streľba. Pre veľký záujem je táto disciplína rozdelená osobitne pre chlapcov a dievčatá. Hlavný odborný dohľad zabezpečuje skúsený vychovávateľ Dušan Andrejko. 

Jarné inšpirácie v internátnej posilňovni

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 29. marec 2019

Práve začínajúca sa jar a s tým spojené teplejšie a predĺžujúce sa dni sú dostatočnou motiváciou pre našich žiakov k tomu, aby pracovali na vylepšovaní svojej fyzickej zdatnosti. Konzultácie aj dohľad v posilňovni žiakom poskytuje vychovávateľ Peter Žec. 

BOOM v internátnej klubovni

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 29. marec 2019

V našej školskej klubovni sa stretli v rámci práce v záujmovom útvare "Čitateľský krúžok" dievčatá nášho ŠI so skupinovou vychovávateľkou M. Rákociovou. Študentky mali možnosť oboznámenia sa aj s najnovšími knižnými titulmi. Táto aktivita zapadla do konceptu mesiaca marec, ktorý je mesiacom kníh.

Záchranné a bezpečnostné zložky v ŠI

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 13. február 2019

V stredu 11. februára sa v kongresovej sále našej školy konal pre žiakov ŠI Kurz prvej pomoci. Zdravotníci z Červeného kríža predstavili teoretickými i názornými ukážkami postup pri poskytovaní prvej pomoci v rôznych variáciách. Žiaci sa zapojili do kurzu aj kladením otázok a na figuríne si mali možnosť poskytnutie prvej pomoci aj prakticky vyskúšať. Záchranárov následne vystriedal veliteľ 2. obvodu mestskej polície v Prešove, J. Babinčák. Ten žiakov inštruoval o dodržiavaní VZN mesta Prešov pri dodržiavaní poriadku na verejných priestranstvách a postupe polície pri požívaní alkoholu mladistvými osobami.