JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka pre nástup do ŠI

Kategória: Školský internát Uverejnené: štvrtok, 20. august 2020

Žiadame zákonných zástupcov, resp. plnoletých žiakov prijatých a ubytovaných od 1. septembra 2020 v našom školskom internáte, aby vyplnili a pri nástupe aj osobne odovzdali nasledujúce tlačivá svojim skupinovým vychovávateľom. Tlačivá sú nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie vstupu a následné ubytovanie žiaka v školskom internáte. Tlačivá sú prevzaté zo stránky MŠVVaŠ SR.                                           https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx a https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx

Návštevy: 936