JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Organizačné pokyny ku nástupu žiakov do ŠI

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 26. august 2020
  • Nástup žiakov do ŠI je v utorok, 1. septembra do 20.00 h.
  • Všetci žiaci vstupujú do budovy s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Dodržujú medzi sebou odstupy vo vzdialenosti 2 m.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník a vyhlásenie ( https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx a  https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx,) a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu samostatne, bez sprievodu rodič Do školského internátu budú pustení len žiaci, ktorí odovzdajú: dotazník a vyhlásenie (https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx a https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx ).
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI.
Návštevy: 872