JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Oznámenie o úhrade platieb za stravné a ubytovanie v ŠI za mesiac september 2021

Kategória: Školský internát Uverejnené: piatok, 31. júl 2020

Žiadame rodičov o úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2021 na účet IBAN: SK 8681800000007000517730 - ubytovanie a SK 6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 76,05 Eur, ubytovanie 22,00 Eur. Ďakujeme. 

Návštevy: 894