JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Organizačné pokyny pre nástup žiakov do ŠI 3. septembra 2023

Kategória: Školský internát Uverejnené: piatok, 18. august 2023
  • Nástup žiakov do ŠI je v nedeľu 3. septembra do 20.00 h.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: Potvrdenie o prijatí do strednej školy, resp. kópiu Rozhodnutia o prijatí do strednej školy,  potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti pre ubytovanie v školskom internáte a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu v časovom rozmedzí 18.00 - 20.00h. a ubytujú sa v pridelenej izbe (rozpis ubytovania jednotlivých skupín bude zverejnený na nástenke vo vestibule).
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI
Návštevy: 220