JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informácia o platbách za mesiac september v šk. roku 2023/2024

Kategória: Školský internát Uverejnené: piatok, 30. jún 2023

Oznamujeme všetkým ubytovaným žiakom povinnosť uhradiť poplatok za ubytovanie a stravovanie  za mesiac september do 20. augusta 2023 na uvedené účty:

ubytovanie IBAN SK 8681800000007000517730

stravovanie IBAN SK 6781800000007000517781

Stravné je v sume 104,70 Eur a ubytovanie 40,00 Eur.

Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka, resp. variabilný symbol.

Prajeme všetkým pekné prázdniny, krásne letné dni plné slnka a pohody.

Ďakujeme. 

Ing. Ľubica Brejová, zástupkyňa riaditeľky pre VMV

Návštevy: 204