JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Záchranné a bezpečnostné zložky v ŠI

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 13. február 2019

V stredu 11. februára sa v kongresovej sále našej školy konal pre žiakov ŠI Kurz prvej pomoci. Zdravotníci z Červeného kríža predstavili teoretickými i názornými ukážkami postup pri poskytovaní prvej pomoci v rôznych variáciách. Žiaci sa zapojili do kurzu aj kladením otázok a na figuríne si mali možnosť poskytnutie prvej pomoci aj prakticky vyskúšať. Záchranárov následne vystriedal veliteľ 2. obvodu mestskej polície v Prešove, J. Babinčák. Ten žiakov inštruoval o dodržiavaní VZN mesta Prešov pri dodržiavaní poriadku na verejných priestranstvách a postupe polície pri požívaní alkoholu mladistvými osobami. 

Návštevy: 1378