JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zmena výšky mesačného poplatku za ubytovanie v ŠI

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 22. február 2023

Važení rodičia, s účinnosťou od 01. 3. 2023 sa mení výška mesačného poplatku za ubytovanie v školskom internáte na 40.- €/ mesačne. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa internátu.

Návštevy: 237