JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Krúžok ABS v novom školskom roku

Kategória: Školský internát Uverejnené: piatok, 25. september 2020

Krúžok ABS – Ako byť šťastný, ktorý vedie p. vychovávateľ Mgr. Marek Uličný, začal od prvého týždňa, ako žiaci nastúpili v septembri na školský internát. Všetci členovia krúžku sa po prázdninách zdieľali, ako im tento krúžok počas karanténnych prázdnin chýbal. Vo štvrtok 24. septembra krúžok pokračoval už tretím stretnutím, ktoré malo tému: Spoznaj svoje sny. Aj sen jedného človeka, ktorý sa napriek prekážkam uskutoční, môže zmeniť život mnohým ľuďom. Žiaci už pri vyslovení slov: I Have a Dream spoznali jeho autora Martina L. Kinga jr. a jeho príbeh, ktorý zmenil novodobé dejiny nielen v USA. Stretnutie pokračovalo praktickou časťou písaním vlastného Wish listu – Listu svojich snov. Stretnutie žiaci ukončili známou piesňou od skupina ABBA: I Have a Dream, ktorú si najprv preložili do slovenčiny. Krúžok ABS ponúka nielen podnetné témy na rozvoj osobnosti a charakteru, ale vytvára na internáte spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa zdieľajú a navzájom si pomáhajú. Mgr. Marek Uličný

Návštevy: 1092