JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Usmernenie pre podávanie prihlášok do školského internátu na školský rok 2020/2021

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 15. apríl 2020

Vedenie našej školy a školského internátu vydáva nasledujúce usmernenie pre žiakov a rodičov v súvislosti s podávaním prihlášok na školský rok 2020/2021: 

1. Usmernenie sa netýka žiakov, ktorí v aktuálnom školskom roku maturujú, a teda v našom školskom internáte končia.

2. Žiaci školského internátu (terajší prváci, druháci a tretiaci) sú do nového školského roka zapísaní aicky, to platí aj o vydaní  "Rozhodnutia o prijatí žiaka do školského internátu" riaditeľkou školy. Fyzicky sa žiadosti budú vypisovať v septembri.

3. Žiaci, ktorí sú v súčasnosti žiakmi nášho internátu a nemajú záujem o ubytovanie v školskom internáte v budúcom školskom roku, o svojom zámere informujú svojho skupinového vychovávateľa a to do 30. júna 2020.

4. Noví žiaci (budúci prváci) si prihlášky do školského internátu podávajú prostredníctvom online prihlášky. Link pre prihlášku: https://si-sost-po.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Návštevy: 1354