JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Prednáška o činnosti ŠtB v rokoch 1974 - 1989

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 25. november 2019

Redaktori mainstreamových médií zvyknú pri spomienkach na historické udalosti natáčať v uliciach miest ankety o (ne)znalosti historickej pamäte študentov. Vedomosti a poznanie o činnosti ŠtB v rokoch 1974 až 1989 mohli žiaci  3. ročníkov VS 1 nadobudnúť v rámci prednášky, ktorá sa konala v priestoroch našej školskej a internátnej knižnice. Študentom bola prezentovaná organizačná schéma fungovania XII. Správy ZNB, vzťahy medzi čelnými predstaviteľmi ŠtB a Komunistickej strany na Slovensku, ako aj samotná činnosť ŠtB zameraná na vonkajších a vnútorných nepriateľov. V závere študenti diskutovali o fenoménoch slobody a demokracie a v prípadovej štúdii sa snažili vyriešiť otázku vysporiadania sa SR s činnosťou ŠtB. 

Návštevy: 908