JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Policajná prednáška

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 20. november 2019

V rámci týždňa boja proti drogám, bola dňa 19. 11. 2019 vo večerných hodinách uskutočnená prednáška  - Trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži - ktorú vykonal pracovník kriminálnej polície PhDr. Štefan Džama. S veľkým záujmom sa študenti dozvedeli, ako a na akých princípoch pracuje polícia v boji proti páchaniu trestnej činnosti mládeže, ako aj trestnej činnosti páchanou na mládeži. Skúsený pracovník polície vysvetlil žiakom, ako málo niekedy stačí, čo aj z neznalosti, aby porušil trestný zákon. Podrobnejšie sa dotkol hlavne drogovej problematiky, ktorá následne vedie k páchaniu aj inej trestnej činnosti, v snahe si zabezpečiť prostriedky na kúpu potrebnej drogy. V konkrétnych prípadoch, ktoré boli spáchané na území mesta Prešov, ukázal realitu súčasnosti o ktorej málokto vie a počuje o nej len z médií. V závere žiaci živo diskutovali s prednášajúcim na rôzne témy, čo svedčí o potrebe takýchto stretnutí, aby si mladí ľudia uvedomili, kde asi je hranica medzi normálnym a protiprávnym konaním.                                            Mgr. Peter Žec

Návštevy: 1092