Na záver....

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 20. jún 2024

Panta Rhei, všetko plynie. Slová filozofa Herakleita Panta Rhei platili v antickom Grécku a platia aj pre nás dnes. Radosť vystrieda smútok a žiaľ, úspechy sa prelomia do pádov, menia sa priateľstvá, niektoré vznikajú, iné sa obnovia a niektoré sa strácajú v čase. Všetko plynie, mnohé, ak nie všetko, sa mení. O pár dní bude školský rok 2023/2024 stratený v čase. Stane sa minulosťou. A prelomí sa do nového školského roka. Veľa sa zmenilo aj v našom školkom internáte. Okolo nás, v priestoroch, kde žiaci, vychovávatelia i nepedagogickí zamestnanci trávili mnoho času. Záver školského roka býva pre všetkých príležitosťou zamyslieť sa nielen nad zmenami "okolo", ale možno aj s dávkou odvahy sa na chvíľu zamyslieť nad výrokom starého múdreho Gréka, nad zmenami v "nás." Lebo Panta Rhei... 

Organizácia nástupu žiakov do ŠI nedeľu 1. septembra 2024

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 20. jún 2024
  • Nástup žiakov do ŠI je v nedeľu 1. septembra do 20.00 h.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: Potvrdenie o prijatí do strednej školy, resp. kópiu Rozhodnutia o prijatí do strednej školy,  potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti pre ubytovanie v školskom internáte a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu v časovom rozmedzí 18.00 - 20.00h. a ubytujú sa v pridelenej izbe (rozpis ubytovania jednotlivých skupín bude zverejnený na nástenke vo vestibule).
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI

SPARŤAN INTERNÁTU

Kategória: Školský internát
Uverejnené: nedeľa, 09. jún 2024

Dňa 6.6.2024 sa konal 4. ročník súťaže  SPARŤAN  INTERNÁTU. Disciplíny boli náročné, ale najmä zábavné. Rozhodujúce v celej súťaži bolo zvládnutie každej disciplíny podľa inštrukcií vychovávateľov a dosiahnutie najlepšieho času. Lezenie na stenu, akrobacia pri podliezaní a preskokoch, prenášanie bremena a loptové zručnosti dali všetkým zabrať. Súťažilo sa však o hodnotné ceny a tak to nasadenie skutočne stálo za to.

Výsledky dievčatá

Čítať ďalej: SPARŤAN INTERNÁTU

Oznam o výške platieb za stravu a ubytovanie za mesiac september v novom školskom roku 2024/2025

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 20. jún 2024

Prosíme rodičov o úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2024 na účet IBAN: SK 8681800000007000517730 - ubytovanie a SK 6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 116,50 Eur, ubytovanie 40,00 Eur. Ďakujeme. 

Rýchle legové prsty

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 29. máj 2024

So žiakmi z výchovnej skupiny č. 4 sme si skúsili čo najrýchlejšie poskladať hračku s názvom LEGO. Súťaže sa zúčastnili traja súťažiaci. Celá súťaž bola založená na tom, kto najrýchlejšie poskladá stavebnicu podľa návodu.

1. miesto MARTONČÍK 25 min, 40 s.

2. miesto HUŇADY  42 min,  20 s.

3. miesto BARKOCI   47 min, 58 s.

Víťazovi blahoželáme.

Mgr. B. Talášek