JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

krúžky v ŠI

Kategória: Školský internát
Uverejnené: utorok, 19. december 2017

 

ZÁUJMOVÉ  KRÚŽKY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

šk. rok 2020/2021

 

 

 

Záujmové krúžky:            

Vedúci krúžku:

Futsalový krúžok

PhDr. Tirpák M.

SM system       

Ing. Pavelková J.

Volejbalový  krúžok         

Bc. Andrejko D.

Posilňovací  krúžok

Mgr. Žec Peter

Basketbalový krúžok

Bc. Dujčáková J.

Futbalový  krúžok

Bc. Andrejko D.

Krúžok prvej pomoci

PhDr. Sušková M.

PS 4                                     

Mgr. Talášek  B.

Strelecký krúžok

Mgr. Žec Peter

ABS (Jako byť šťastný)

Mgr. Marek Uličný

Krúžok studenej kuchyne

Mgr. Fejerčáková

Počítačový krúžok            

Bc. Rakociová  M.

Stolný tenis

Bc. Dujčáková J.

stravovanie

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 18. december 2017

Žiaci ubytovaní v našom školskom internáte využívajú aj služby školskej jedálne. Zabezpečená je pre nich kompletná strava, od raňajok až po večere. Žiaci sa na stravu prihlasujú, resp. sa odhlasujú zo stravy prostredníctvom svojich skupinových vychovávateľov alebo aj samostatne priamo u vedúcej školskej jedálne p. Škopovej.

Stravné platné od 01. 01. 2023

IBAN SK 6781800000007000517781 

 

Celodenná strava žiaci: potraviny, réžia, spolu

raňajky: 1,65 + 0,10 = 1,75

obed: 2,00 + 0,30 = 2,30

večera: 1,65 + 0,20 = 1,85

spolu: 5,90 €

 

Jedálny lístok na tento týždeň si môžete pozrieť na:

https://sost-po.edupage.org/menu/

 

ubytovanie

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 18. december 2017

Mesačný poplatok za ubytovanie pre žiakov ŠI je 40 €. 

Ubytovanie poskytujeme aj žiakom iných škôl podľa týchto cenových podmienok platných od        01. marca 2023: 
 

žiaci SOŠ technická

40,00 € /os./posteľ/mes.

cudzí žiaci

40,00 € /os./posteľ/mes.

IBAN SK 8681800000007000517730

Elektronická online prihláška žiaka do ŠI: https://si-sost-po.edupage.org/register/