10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

17. – 18. október 2012, Spoločenský pavilón Košice

Cvičná firma STRECHA, s.r.o. sa zúčastnila jubilejného 10. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. Tohto roku cvičná firma predviedla v stánku produkt, ktorý je dôležitý pre zlepšenie životného prostredia a stáva sa hitom súčasných dní a to Zelené strechy. Dievčatá Ivana Kucková, Štefánia Ondová, Eva Mocná a Sylvia Kalitová spolu so žiakmi II. UV  pripravili stánok v zelených farbách a ostatné propagačné materiály. Na stole sa nachádzala aj maketa konštrukcie najjednoduchšieho typu zelených striech. Dievčatá ponúkli aj vzorku rastlín, ktorými je možné zatrávňovať zelené strechy. Poukázali na význam zelene, ktorej v dnešných časoch stále viac ubúda. Vystúpili aj s elektronickou prezentáciou v slovenskom a nemeckom jazyku.  Na súťaži získali ocenenie podnikateľov Slovenska. Ďakujeme p. Ing. Ferencovej za odbornú spoluprácu pri príprave sortimentu produktov a jej cenné rady počas prípravy katalógu i návrhu stánku. Vďaka Ing. Krajčírovej a PHDr. Mochnaľovej za pomoc pri zostavovaní cudzojazyčných textov.

 

DSCF1956

Dievčatá pred stánkom

DSCF1968

Komisia hodnotí prácu vystavovateľov

 

DSCF2059

Ocenení mladí cenou podnikateľov (medzi nimi prvá sprava Ivana Kucková)

 

Cvičná firma SUPER SPEED CAR, s.r.o.

9. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

09. – 10. november 2011, Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je príležitosťou nielen získavať vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre úspešné uplatnenie sa absolventa na trhu práce, ale aj osobne spoznať obchodných partnerov . Už vo fáze odbornej prípravy získavajú žiaci osobné skúsenosti z prípravy a účasti na medzinárodných odborných aktivitách. Cvičná firma SUPER SPEED CAR, s. r. o. začala pracovať od 01. 10. 2011 a v mesiaci novembri reprezentovala školu na 9. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, kde získala v celkovom bodovom hodnotení tridsiatich cvičných firiem siedme miesto. Autorkou scenára dialógov so zákazníkom je Ivana Kucková a Stanislava Felixová. Žiačka Ivana Kucková nacvičila dialógy so zákazníkom v stánku aj počas prezentácie v nemeckom jazyku pod vedením PhDr. Viery Mochnaľovej. Pri prekladoch textov do anglického jazyka pomohla Ing. Elena Krajčírová Autorom obsahu katalógu je žiak Štefan Mezenský. Katalóg a cenníky tovaru vypracovala Štefánia Ondová. Logo firmy vytvoril žiak Martin Zachardala . Autorkou návrhu plagátu v stánku je Silvia Kalitová. Plagát vymaľovali žiačky Silvia Kalitová, Natália Ličáková a Eva Mocná. Autormi elektronickej prezentácie sú Štefan Mezenský a Martin Zachardala. Reklamné materiály pripravili Mariana Halčáková, Stanislava Felixová, Ján Frišo. Cvičnú firmu reprezentovali na medzinárodnom veľtrhu: Štefan Mezenský, Matúš Kováč, Ivana Kucková, Štefánia Ondová pod vedením Ing. Mariany Kolářovej. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a finančnej podpore tejto aktivity.

Cvičná firma STRECHA, s.r.o.

Účasť cvičnej firmy Strecha, s.r.o. na 8. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Dome techniky v Košiciach

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je miesto, kde žiaci stredných odborných škôl majú možnosť vyskúšať si v priamom styku so zákazníkom riešenia obchodných prípadov, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov a kontaktov. Prostredníctvom predmetu cvičná firma žiaci získavajú základné zručnosti a návyky potrebné pre uplatnenie sa v reálnej firme. Žiaci pracujú v cvičnej firme v simulovanom podprostredí, v ktorom vykonávajú všetky činnosti ako v reálnej obchodnej firme. Abstrahuje sa len od reálnych tovarov a služieb – sú nahradené obrázkami, vytvorenými ponukami a nepoužívajú sa reálne peniaze. Vystavovanie dokladov, ponúk, faktúr, vedenie mzdovej evidencie, účtovníctva je reálne. 8. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach sa konal v dňoch 20. a 21. 10. 2010 a zúčastnili sa ho cvičné firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Fínska. Súčasťou medzinárodného veľtrhu cvičných firiem boli aj súťaže cvičných firiem, kde porota hodnotila celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti „zamestnancov“ cvičných firiem, katalóg cvičnej firmy, logo a slogan cvičnej firmy ako aj elektronické prezentácie CF. Druhý deň veľtrhu sa uskutočnil aj seminár pre pedagógov CF , kde riaditeľka SCCF Ing. Gabriela Horecká predstavila nové aplikácie EUROPEN INTERNATIONAL . Našu školu reprezentovala cvičná firma Strecha, s.r.o. v zastúpení týmito žiakmi: František Peržeľ, Daniela Brabcová, Klaudia Klobušovská, Nikoleta Hrubá, Ivana Ivanecká. Cvičná firma získala certifikát o účasti na MVCF a zároveň poskytla interview pre spoločnosť DOV - Dom osvety a vzdelávania. Veľká vďaka patrí stolárskej dielni pod vedením majstra Jozefa Chovanca, ktorí zhotovili strešnú konštrukciu pre výzdobu stánku. 


Katalóg Strecha, s.r.o. 

Prezentácia Strecha, s.r.o.

FLEXart, študentská spoločnosť programu Aplikovaná ekonómia, pri SOŠ technickej, Volgogradská, Prešov

FLEXart, študentská spoločnosť programu Aplikovaná ekonómia, pri SOŠ technickej, na Volgogradskej ulici 1 v Prešove, bola založená na základe zakladacej listiny, ktorá bola vydaná študentskej spoločnosti v rámci programu Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2009/2010 dňa 27. 11. 2009 pod registračným č. zmluvy o združení 117/2009. Program je zastrešený neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko so sídlom v Bratislave. 
Cieľom je vzdelávacia činnosť, t. j. simulácia podnikateľského prostredia a vykonávanie činností bežných v podnikateľskom prostredí. Pre účely vzdelávania združenie študentov Aplikovanej ekonómie simuluje činnosť akciovej spoločnosti. FLEXart, š. s. má 50 akcionárov so základným imaním vo výške 75,00 €. Činnosť FLEXart, š. s. je zameraná predovšetkým na výrobu a predaj dekoratívnych predmetov a výrobu a predaj pohľadníc. Do vzdelávacieho programu Aplikovanej ekonómie je zapojených 16 žiakov školy z rôznych učebných a študijných odborov. 

 

Cvičná firma NATURE ART, s.r.o.

12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem


V dňoch 7.12. – 9.12. 2009 sa v Bratislave uskutočnil 12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem . Hlavným organizačným a odborným garantom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Záštitu nad akciou prevzal minister školstva SR Ján Mikolaj. Na 12. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem (MVCF) sa zúčastnilo: 86 cvičných firiem zo 76 škôl – 64 domácich a 22 zahraničných cvičných firiem – z Čiech, Čiernej Hory, Chorvátska, Fínska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Rumunska. Súčasťou medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bol už desiaty rok súťaže cvičných firiem, kde sa hodnotil celkový vzhľad stánku, komunikácia , katalóg cvičnej firmy, logo a slogan cvičnej firmy ako aj elektronické prezentácie CF a vystupovanie jednotlivých žiakov . 
Našu školu na tomto veľtrhu reprezentovala cvičná firma NATURE ART, ktorá v celkovom bodovom vyhodnotení obsadila 10. miesto. 

7. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


V dňoch 21. – 22. októbra 2009 sa uskutočnil v Hoteli Centrum Dom techniky ZSVTS Košice, Južná trieda 2/A. v Košiciach 7. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. 
Hlavným organizátorom bola Obchodná akadémia, Watsonova z Košíc. Veľtrhu sa zúčastnilo 29 cvičných firiem z Poľska, Českej republiky a Fínska. 
Počas veľtrhu mali študenti možnosť prakticky si vyskúšať obchodovanie s inými cvičnými firmami a predaj pre verejnosť. Okrem toho prebiehala súťaž cvičných firiem v oblasti komunikácie, elektronickej prezentácie, vyhodnocovala sa úprava stánku, i katalóg firmy. Našu školu reprezentovala cvičná firma NATURE ART, ktorá v kategórii Najlepší katalóg slovenskej cvičnej firmy získala prvé miesto. 


Katalóg NATURE ART, s.r.o. 

Prezentácia NATURE ART, s.r.o. 

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 33 guests and no members online