• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

OZNAM

Triedne aktívy ZRPŠ

Dňa 24. 10. 2019 o 16.00 h sa uskutočnia tredne aktívy ZRPŠ.

Deň zdravej výživy

Žiacka školská rada a koordinátor zdravého životného štýlu pri príležitosti Dňa zdravej výživy pozývajú žiakov a kolegov 16. 10. 2019 od 10.20 h do vestibulu školy (pri bufete) na zdravú desiatu. Bude sa podávať ovocie, zelenina a výborný čaj. Tešíme sa na všetkých.

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl

V utorok 1.10.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo  v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. SOŠ technickú tvorilo družstvo v zložení Damián Keresteš  z I.D – 9. miesto  (na foto v strede), Šimon Holoďák z II.B – 23. miesto (na foto vľavo) a Tomáš Pavlík z II.B – 31. miesto (na foto vpravo). V konečnom  poradí  škôl sme sa umiestnili na 7. mieste (počítalo sa umiestenie dvoch najlepších bežcov z družstva). Na súťaži sa zúčastnilo 38 bežcov z 13 škôl.Touto cestou by som chcel chlapcom poďakovať za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Jozef Košút

Poďakovanie - Biela pastelka

Odborný seminár pre ŽŠR – nadstavbový modul

V dňoch 25.-26.09.2019 sa žiaci Ondrej Regeci a Martin Čajka zúčastnili nadstavbového modulu odborného seminára pre ŽŠR, ktorý každý rok organizuje Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK). Na seminári sa zúčastnilo spolu 11 žiackych školských rád z rôznych stredných škôl Prešovského kraja. Neformálnym vzdelávaním sa naučili čo to o cieľoch, plánovaní akcií ŽŠR, propagácii, vystupovaní na verejnosti, kompetenciách členov ŽŠR zameraných na tímovú prácu a  mnohé ďalšie informácie. Žiaci si medzi sebou vymieňali svoje skúsenosti a nápady, učili sa medzi sebou spolupracovať. Na seminári panovala uvoľnená a priateľská atmosféra.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 26. 09. 2019

Vo štvrtok sa v našej škole počas veľkej prestávky konal Európsky deň jazykov. Žiaci a zamestnanci školy si prehliadli výstavku suvenírov z európskych krajín a výstavku cudzojazyčnej literatúry.  Ochutnali anglický a ruský čaj a v interaktívnych komunikačných aktivitách si precvičili číslovky, pozdravy a frázy v 15 jazykoch sveta, dokonca aj v čínštine. Počas tejto milej aktivity sa uskutočnila aj anketa na tému „Čo vieš o cudzích jazykoch“.

Ankety sa zúčastnilo 53 respondentov a 47 respondentov odpovedalo správne aspoň na 1 otázku.

43% respondentov vedelo, že slovo „hranolčeky“ pochádza z Belgicka.

36% respondentov vedelo, že najťažší európsky jazyk je maďarčina.

23% respondentov vedelo, že výslovnosť anglického mesta „ Leicester“ je „Lester“.

  

 

15% respondentov vedelo, že najčastejšie používaným jazykom sveta je čínština.

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 72 guests and no members online