• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Voľné pracovné miesto

Učiteľ odborných predmetov - SOŠ technická Prešov

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, 080 01 Prešov  prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných stavebných predmetov

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer s nástupom od  01. 02. 2019.

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • práca v grafických programoch.

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 31. 01. 2019

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
080 01 Prešov

Kontakt:

 • tel.: +421  51 771 456 00
 • e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11. Školský ples

Vianočné dopoludnie

V predvianočnom čase sa vo štvrtok 20. decembra 2018 v škole uskutočnili súťaže: 

Osemsmerovkár v anglickom jazyku 1. miesto Ľubomír Kočiš II.A, 42 bodov, 2. miesto Jaroslav Zeleňák II.B, 41 bodov, 3. miesto Filip Kvašňák I.A, 40 bodov.

Súťaž počítačových zručností

Používanie a aplikácia textového editora MS WORD 1. miesto Štefan Ščešňák I.A, 41.5 bodov,  2. miesto Dominik Tomáš I.B, 41 bodov, 3. miesto Filip Kvašňák I.A, 39 bodov.

Používanie a aplikácia tabuľkového editora MS Excel 1. miesto Peter Molčan II.A, 14 bodov, 2. miesto Patrik Kuropčák II.A, 13,5 bodov a čas 8:24, 3. miesto Damián Tuhrin II.B, 13,5 bodov a čas 8:46 

Súťaž v pretláčaní rukou

Do 65 kg 1. miesto Branislav Baloga I.B, 2. miesto Marek Horvát I.G, 3. miesto Miroslav Bilý I.G

Do 75 kg  1. miesto Šimon Stedina III.B, 2. miesto Erik Matija III.C, 3. miesto Rastislav Ceľuch III.C

Nad 75 kg 1. miesto Pavol Horvát III.C, 2. miesto Jozef Kríž I.B, 3. miesto František Krupa I. NS 

Stolnotenisový turnaj 1. miesto Miroslav Ňachaj IV.B, 2. miesto Miroslav Červenka II.C a 3. miesto Erik Pažin IV.B 

Vianočný futbalový turnaj 1. miesto a putovný pohár získalo družstvo III.A triedy, 2. miesto IV.A a 3. miesto I.A

 

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 57 guests and no members online