• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Prezentácia firmy Geberit

V pondelok 11. februára 2019 sa uskutočnilo pre žiakov učebného odboru inštalatér školenie švajčiarskej firmy Geberit. Obchodný zástupca firmy p. Janovčík predstavil históriu firmy a vývoj ich výrobkov. V ďalšej časti sa zameral na inštalačné systémy Geberit (Duofix, Kombifix a Sanblock), inštalačné montážne prvky týchto systémov a ukázal ich montáž.

Ing. Peter Prihoda

Fotogaléria je na FB stránke školy www.facebook.com/sostechnicka

 

Zmeny pri objednávaní stravy

Po jarných prázdninách, od 25.02.2019 dochádza k zmene spôsobu elektronického objednávania stravy a k novým pravidlám pri bezhotovostnej platbe za stravu na bežný účet. 

Prístup k jedálnemu lístku bude cez edupage stránku školy https://sost-po.edupage.org/ alebo cez mobilnú aplikáciu edupage.

Na edupage stránke školy po prihlásení sa svojim menom a heslom je možné zadať objednávku na obed v príslušnom týždni a je tam aj možnosť zvoliť si MENU A alebo B, okrem pondelka 25. 02. 2019, kedy je v ponuke len MENU A (prístup k objednávke je cez odkazy KOMUNIKÁCIA/ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ).

Bezhotovostné platby je potrebné uhrádzať na stravovací účet školy IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781. Pre identifikáciu platiteľa, bol pre každého stravníka vygenerovaný variabilný symbol. Informácie o variabilnom symbole a kredite nájdete po prihlásení sa a kliknutí v pravom menu na odkazy KOMUNIKÁCIA / PLATBY a v hornej časti na odkaz MOJE PLATBY. Zostatky stravníkom z predchádzajúceho systému budú pripísané do 25.02.2019.

Prosíme externých stravníkov, ktorí ešte nemali vygenerované prístupové údaje a variabilný symbol pre elektronickú platbu, aby prišli do jedálne školy za p. vedúcou školskej kuchyne. Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať aj telefonicky 051 7714 560 kl. 117.   

 

 

 

Školské kolo súťaže v predpisoch BOZP

Dňa 06. 02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Z celkového počtu prihlásených 52 súťažiacich si prvé miesto vybojoval žiak III.A triedy Martin Čajka, druhý skončil Daniel Štefko a tretí bol Kristián Čura. Putovnú prilbu za výsledky žiakov reprezentujúcich svoju triedu  získala III. A.

Ceny do súťaže venovali:
HAUS Seman s.r.o., VOKUP KLIM s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz SEZ-KES, ELEKTRICKÉ KÚRENIE SOLEYA s.r.o., DOMINTELL p. Gdovin, pán Ľubomír Dopiriak, MILK-AGRO spol. s r.o., SALTEK, SOS electronic s.r.o., MB TECH s.r.o..
Ďakujeme Ing. Halagovej, Ing. Grešovi, sponzorom súťaže a zúčastneným. 

 

Lyžiarsky kurz

V termíne 28. 01. - 01. 02. 2019 sme organizovali lyžiarsky kurz pre žiakov prvého ročníka školy. Z I.A triedy sa zúčastnilo 23 žiakov, I.B - 13 žiakov a I.C - 3 žiaci. Lyžovačka prebehla na zjazdovkách v Tatranskej Lomnici a čo sa týka ubytovania - prichýlil nás Retro Hotel Morava, ktorý splnil všetky naše očakávania. Všetci žiaci zvládli nástrahy tatranských zjazdoviek a v poriadku sa vrátili domov. V stredu 30.1. sme aktívne odpočívali prechádzkou na Hrebienok a prehliadkou Ľadového domu, kde sme mohli obdivovať Baziliku sv. Petra vytvorenú z ľadových kociek a iné ľadové sochy.
Mgr. Jozef Košút
 
 
 

Spolupráca s firmami

Dňa 21.1.2019 si žiaci štvrtého ročníka študijného odboru TEZB vypočuli prednášku Ing. Kuchára z firmy REGULUS-TECHNIK, s. r. o. na tému: Tepelné čerpadlá. V tejto zaujímavej téme sa dozvedeli o princípe tepelného čerpadla, o vhodnosti inštalácie pre daný spôsob využitia, o produktových radoch čerpadiel EcoAir, o možnosti získania príspevku z programu Zelená domácnostiam na inštaláciu tepelného čerpadla, ceny čerpadiel, postup pre návrh tepelného čerpadla, podmienky pre napojenie čerpadla na elektrickú sieť. Žiakov zaujali najmä skúsenosti s praktickej realizácie. Veríme, že im aj táto prednáška im pomôže pri príprave na maturitnú skúšku.

Druhá prednáška sa uskutočnila 23.1.2019 na tému Inteligentný dom a jeho praktická realizácia. Pripravil si ju Ing. Gdovin zo spoločnosti DOMINTELL s.r.o. pre žiakov tretieho ročníka študijného odboru TEZB.Vysvetlil žiakom pojem inteligentný dom, možnosti takejto inštalácie. Ukázal im postup, ktorý predchádza praktickej realizácii takejto náročnej inštalácie, prvky, ktoré sa inštalujú do rozvádzača, riadiacu jednotku, rôzne senzory, relé, ovládače, typy silových a dátových vodičov, ukážku programovania, fotky z realizácie takýchto inštalácii. Žiakov zaujalo množstvo káblov, ktoré vedú do rozvádzača, zaujímala ich cena a ovládanie napr. zapnutia a vypnutia svetla hlasom.Ďakujeme Ing. Kuchárovi a Ing. Gdovinovi za ich ochotu prísť medzi žiakov a odovzdať im svoje poznatky a skúsenosti.

Pripravila: Ing. Jana Halagová

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 20 guests and no members online