• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

OZNAM

Triedne aktívy ZRPŠ

Dňa 24. 10. 2019 o 16.00 h sa uskutočnia tredne aktívy ZRPŠ.

SPPravmeto 2019

Stredná odborná škola technická uspela s projektom Aby sme si mohli zmerať sily v druhom ročník grantového programu SPPravmeTo. Tento program chce pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Cieľom projektu je zabezpečiť časomieru na meranie času počas tréningu a aj na súťažiach dobrovoľných hasičských zborov, ktoré organizuje SOŠ technická. Zároveň motivovať deti a dorast k zmysluplnému tráveniu voľného času, budovať u mládeže vzťah k spolupatričnosti, pomoci iným a naučiť ich v čom spočíva dobrovoľníctvo a pomoc v mimoriadnej situácii.

           

Ďakujeme nadácii SPP za podporu.

Učiteľ odborných predmetov - SOŠ technická Prešov

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, 080 01 Prešov  prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných stavebných predmetov

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – nástup 01. 09. 2019. Vyučovacia povinnosť 22 hodín týždenne t. j. pracovný čas 37,5 h týždenne (po osvedčení možnosť predlženia na dobu neurčitú).

.

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • práca v grafických programoch.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy: SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov alebo emailom v termíne do 28. 06. 2019

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
080 01 Prešov

Kontakt:

 • tel.: +421  51 771 456 00
 • e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stáž v Bielorusku

       V dňoch 12. 05. 2019 – 19. 05. 2019 sa 10 žiakov a dvaja pedagogickí zamestnanci našej školy (Eva Baranová a Dušan Andrejko) zúčastnili výmennej stáže s partnerskou školou v bieloruskom Breste. Do stáže boli zapojení žiaci študijných odborov mechanik hasičskej techniky a technik energetických zariadení budov.

        Hostiteľská organizácia pripravila pre žiakov bohatý program.  V dopoludňajších hodinách sa zúčastnili vyučovacích hodín zemepisu (oboznámenie sa s krajinou Bielorusko), ruského a anglického jazyka, kde zdokonalili svoje jazykové schopnosti a v odborných dielňach, kde získavali nové znalosti a zručnosti.

         Partnerská škola pripravila pre nás v popoludňajších hodinách bohatý program voľnočasových aktivít. Spolu sme absolvovali prehliadku historickej časti mesta Brest, návštevu Brestskej pevnosti, múzeí, kultúrnych pamiatok, športových centier. Sily sme si zmerali i v športe (volejbalové a futbalové zápasy skončili 1:1). Posledný deň sme obdivovali Belovežský prales.

        Hlavným cieľom nášho pobytu bolo podporiť u zúčastnených žiakov smäd po ďalšom odbornom vzdelávaní, získavaní nových vedomostí a zručností, oboznámenie sa s históriou, kultúrou a životom v inej krajine. Žiaci i pedagógovia prežili nádherný týždeň. ktorý bol plný nových zážitkov, skúseností a stretnutí so skvelými ľuďmi,  na ktorý budú všetci radi spomínať.

 

Vyhodnotenie Kurzu pohybových aktivít v prírode (so zameraním na letné športy) – plavecký kurz

             V dňoch 27. až 29.5. 2019 zorganizovala škola „Kurz pohybových aktivít v prírode (so zameraním na letné športy) – plavecký kurz“. Zúčastnili sa na ňom triedy II.A  a  II.B.  Kurz sa uskutočnil v areáli školy (futbalové ihrisko a okolie)                   a v bazéne ZŠ Mirka Nešpora.

             Plavecký kurz prebiehal od pondelka do stredy v čase od 11:00 do 12:30 v bazéne na ZŠ Mirka Nešpora. Žiaci boli rozdelení do troch skupín k jednotlivým učiteľom:                                  1.skupinu najlepší plavci -  Mgr. Košút,

2.skupinu, ktorá potrebovala zdokonaliť plávanie – Mgr. Baran

3.skupinu  s 8 neplavcami -  Mgr. Kočišková. 

Všetci  neplavci v stredu - po troch vyučovacích dňoch - dokázali preplávať šírku bazéna. Žiaci 1. a 2. skupiny  plávali 25 m na čas. Najlepšie výkony  dosiahli:

1.miesto: Erik Girašek -  17,72s  – II.B  

2.miesto: Patrik Kovaľ - 18,19 s – II.B

3.miesto: René Buzogaň -  18,25s  – II.A

V pondelok 27.05.2019 pred  odchodom na bazén žiaci plnili atletické disciplíny: beh na 100m, skok  do diaľky a po nich odohrali futbalový a florbalový zápas medzi triedami.

Beh na 100m:

1.miesto: Patrik Kovaľ – 13,11s – II.B

2.miesto: Erik Jakubik – 13,32s – II.B

3.miesto: Marián Tomáš – 13,46s – II.A

Skok do diaľky:

1.miesto: Patrik Kovaľ – 551cm – II.B

2.miesto: René Buzogaň – 530cm – II.A

3.miesto: Jozef Adamkovič – 530cm – II.A

V  halovom futbale zvíťazila II.A pomerom 34:9. Vo florbale tiež II.A 13:9.

Aj v  utorok vo futbalovom  zápas na veľkom ihrisku dominovala II.A  víťazstvom 4:0.

Posledný deň žiaci odbehli 300m a hádzali granátom do diaľky

Beh na 300m:

1.miesto žiaci: Stanislav Michalik – 50,62s – II.A

                        René Buzogaň – 50,62s – II.A

                        Adam Šoltis – 50,62s – II.A

2.miesto: Matej Kožár – 51,13s – II.A

3.miesto: Adrián Ľaš – 53,32s – II.A

Hod granátom:

1.miesto René Buzogaň – 55,9m – II.A

2.miesto Adam Šoltis – 51,5m – II.A

3.miesto Štefan Halaj – 48,2m – II.B

 

Ďakujem žiakom za aktívny prístup a kolegom za pomoc pri organizovaní a vyučovaní na kurze.

 

Vedúci kurzu:  Mgr.Stanislav Baran

Aktivácia dopravy na Preukaze žiaka cez SMS

Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO<26

Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2019, to znamená, že od 1.7.2019  ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, od 1.6.2019 si ho môžeš aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

 1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare:

     TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu

príklad:

                          sms_help 

(meno uvádzaj bez mäkčeňov, dĺžňov, v prípade viacerých priezvisk stačí napísať ľubovoľné z nich alebo ich napíš všetky spolu, bez medzier)

 

 1. Prolongačnú SMS je možné zaslať zo sietí nasledovných operátorov: OrangeSlovak Telekom (T-Mobile), O2 a 4ka.
 2. V priebehu chvíľky ti príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMSky sú bezplatné.
 3. Po úspešnej platbe dostaneš túto SMS s pokynom: „Pre aktivaciu dopravy pre sk. rok 2019/2020 priloz svoju kartu k terminalu na skole, alebo k verejne dostupnym terminalom. Viac info na www.transcard.sk.
 4. Teraz si choď priložiť kartu k školskému terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu. Terminál ti predĺži platnosť čipu preukazu pre dopravu.
 5. Po priložení karty k terminálu ti príde potvrdzujúca SMS o úspešnom predĺžení platnosti čipu a tvoj preukaz je pre použitie v doprave platný až do 30.6.2020 alebo 31.8.2020.

 

Platnosť zľavy v autobusovej doprave v školskom roku 2018/2019:

 • žiaci končiacich ročníkov majú nastavenú platnosť: 01.06.2019 – 30.06.2020
 • žiaci pokračujúcich ročníkov majú nastavenú platnosť 01.06.2019 – 31.08.2020 (toto nastavenie umožní pokračujúcim študentom zakúpiť si 3–mesačný predplatný časový lístok  aj v mesiacoch napr. apríl/máj)

Platnosť zľavy v železničnej doprave v školskom roku 2019/2020 je nastavená pre všetkých žiakov v rozsahu 01.06.2018 – 30.06.2019.

 

Spätná prolongačná SMS nebude doručená, ak:

 • platba za SMS prolongáciu prekročí výšku limitu na predplatenej karte,
 • je telefónne číslo zákazníka zaradené do skupiny, podľa kritérií mobilného operátora, ktorým nie je umožnené využívať službu SMS platby,
 • celkový finančný objem transakcií uskutočnených v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, pre jedno telefónne číslo prekročil 150 € v rámci systému Platieb za služby cez SMS.
FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 48 guests and no members online