• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
  Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti spojených s poskytovaním telekomunikačných služieb, prenájmom koncových zariadení, odbytom a účtovaním telekomunikačných úhrad.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Obvodné kolo vo futsale žiakov stredných škôl

Dňa 24.10.2016 sa družstvom našej školy zúčastnilo obvodného kola vo futsale. Skupina „C“ sa odohrala v telocvični SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. V skupine naše družstvo skončilo na veľmi peknom druhom mieste so ziskom 9 bodov (3 víťazstva, 1 prehra) a aktívnym skóre 11:10 za postupujúcou školou ELBA Prešov.

Výsledky :

SOŠ technická - Gymnázium Konštantínova   2:1  (Dubas, Ivanecký)

SOŠ technická - Evanielické kolegiálne gymnázium  6:2  (2 Semančík, Dubas, Ivanecký , Šašala, Balucha)

SOŠ technická - ELBA  1:6  (Dubas)

SOŠ technická - SPŠ stavebná  2:1 (2 Ivanecký)

 

Školu reprezentovali:  J. Novotný, J. Semančík 3.C, M. Dzivý, M. Balucha 3.D, J. Dubas 4.A, R. Šašala 4.B, P. Hanušin 2.B, D. Ivanecký 1.A, J. Babinčák 1.B, P. Dufala 1.UV

Prieskum u mobilných operátorov pre zľavy ISIC a ITIC

Prieskum využívania služieb mobilných operátorov medzi mladými ľuďmi a učiteľmi pre potreby preukazov ISIC, ITIC a EURO<26

Dotazník na vyplnenie

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Oznamujeme Vám, že riaditeľ SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov udeľuje žiakom školy dňa 16. 09. 2016 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 19. 09. 2016 podľa platného rozvrhu.

Kurzu na ochranu života a zdravia človeka

V dňoch 7. – 9. septembra zorganizovala škola  „Kurz na ochranu života a zdravia človeka“. Zúčastnili sa na ňom triedy III.A, III.B, III.C študijných odborov a trieda II.C učebných odborov v počte 93 žiakov. Kurz sa uskutočnil v areály školy /futbalové ihrisko a okolie/.  V stredu sme spojili zamestnanie na stanovištiach s turistickým pochodom do Veľkého Šariša. Vo štvrtok po zamestnaní sme navštívili EKO PARK pod Kalváriou. V piatok vyvrcholil Kurz súťažou štvorčlenných  družstiev jednotlivých tried. Súťažilo sa v disciplínach: prenášanie raneného na nosidlách, streľbe zo vzduchovky na terč, hode granátom na cieľ, testu z oblasti športu, testu z protidrogových opatrení a testu z dopravných testov.

Víťazom sa stalo II.  družstvo III.B  triedy v zložení: Kazimír, Murin, Štelmach, Križalkovič. Na druhom mieste sa umiestnilo II.  družstvo III.C  triedy : Vardžik, Verčimák, Ungvarský, Molitoris a  na treťom  mieste skončilo I. družstvo III.C  triedy: Hudák, Kaščák, Komar a Vaňo.

 S účasťou žiakov s predvedenými zručnosťami a vedomosťami som bol veľmi spokojný.

Fotogaléria je na facebookovej stránke školy: www.facebook.com/sostechnicka

Vedúci kurzu Mgr. Stanislav Baran

Ponuka krúžkov pre školský rok 2016/2017

Názov                                vedúci krúžku

Anglicky s úsmevom I. Mgr. Alena Šálková
Anglicky s úsmevom II. Ing. Elena Krajčírová
Biliardový krúžok       Ing. Martin Prihoda
Čitateľský krúžok       Mgr. Lýdia Repeľová
Futbalový krúžok       Mgr. Jozef Košút
Futbalový krúžok       Mgr. Stanislav Baran
Hasičský krúžok        Ing. Jaroslav Tartaľ
Mladý technik            Ing. Peter Prihoda
Plavecký krúžok        Mgr. Iveta Kočišková
Plávanie                    Ing. Elena Ferencová
Posilňovací krúžok    Mgr. Stanislav Baran
Posilňovňa                 Mgr. Jozef Košút
Robotický krúžok       Ing. Patrik Jacko, PhD.
Rybársky krúžok        Ing. Pavol Baran
Strelecký krúžok        Ing. Peter Prihoda
Šachový krúžok         Mgr. Ondrej Zošš
Tenisový krúžok        Mgr. Jozef Košút
Turistický krúžok       Mgr. Eva Baranová
Turistický krúžok       Mgr. Iveta Kočišková
Veda a technika        Mgr. Adela Sabolová

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

       Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

  

progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Online

We have 16 guests and no members online