Leonardo da Vinci - Mobility

ODBORNÁ  STÁŽ  ŽIAKOV  V BEROUNE

Pripravovaná stáž žiakov učebných odborov autoopravár, stolár, inštalatér je za nami, žiaci sa vrátili domov s novými skúsenosťami, poznatkami, s množstvom zážitkov a nezabudnuteľných spomienok.

Dňa 21.9. 2012 začala trojtýždňová stáž žiakov, počas ktorej vykonávali odborný výcvik v dielňach a pracoviskách školy. Prijímajúcou školou bola SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Škola vznikla zlúčením troch stredných odborných škôl a jej postavenie v celom regióne je dominantné. V regióne je vnímaná ako škola s dobrou perspektívou pre uplatnenie absolventov. Dnes má škola 861 žiakov v študijných a učebných odboroch, ktoré sú technického,  obchodného zamerania a zameriavajú sa aj na služby.  Škola je dobre vybavená, má okrem bežných učební aj tri odborné učebne výpočtovej techniky, učebňu na vyučovanie predmetu prax, multimediálnu učebňu, odbornú učebňu psychológie, meracie laboratórium, odbornú učebňu automobilovej techniky, učebne pre vyučovanie jazykov, fiktívnu firmu a ďalšie učebne pre vyučovanie odborných predmetov. V priestoroch budovy sa ďalej nachádza telocvičňa s fitcentrom a saunou. K areálu školy taktiež patrí viacúčelové ihrisko. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, domov mládeže a dielne pre odborný výcvik, ktoré sú pýchou školy. Dielne sú priestranné a ich vybavenie je nadštandardné.

 Žiaci učebné odboru autoopravár odborný výcvik vykonávali v autoservisoch. Prevádzali podvozkový servis, ošetrovanie bŕzd, garančné prehliadky, pravidelné údržby podľa protokolu. Uskutočňovali opravy po vyčítaní závad z elektroniky ABS, opravy, demontáž, montáž a vyvažovanie pneumatík, ale aj iné odborné činnosti. Spestrením ich práce bola odborná exkurzia v spoločnosti Saint-Gobain Sekurit ČR s.r.o., na ktorej  sa oboznámili s výrobou laminovaných bezpečnostných autoskiel.

Žiaci učebného odboru stolár prevádzali ručné a strojové opracovanie dreva, odborný výcvik vykonávali v dielňach školy. Svoju zručnosť si vyskúšali pri zhotovení detskej stoličky. Postupovali od vypracovania  kusovníka výrobku podľa výkresu, prípravy materiálu, jeho strojového opracovania  až po montáž výrobku a jeho povrchovú  úpravu. Využívali pri tom nástroje, pomôcky a strojové vybavenie dielne. Veľkým prínosom pre týchto žiakov bola odborná exkurzia v prevádzke výroby nábytku na zákazku LINEA Trubín, kde sa stretli s použitím moderných  strojov a materiálov. 

Inštalatéri si svoje odborné zručnosti precvičovali pri zostavovaní rozvodu vody podľa výkresu vrátane tlakovej skúšky, montáži predstenového systému,  rozvodu kanalizácie, spájaní medeného potrubia, montáži rozvodu ústredného kúrenia.  Všetkých  zaujalo  prevádzanie revízie plynových kotlov.  Počas  exkurzie na čističke odpadových vôd sa oboznámili s technologickým postupom celého procesu čistenia vôd.  Po absolvovaní školenia vo firme RAVAK – výrobcovi kúpeľňového vybavenia, všetci zúčastnení obdŕžali certifikát o absolvovaní tohto školenia.

Ale nielen prácou je človek živý, takže žiaci si pobyt spríjemňovali športovaním, spoznávaním Berouna , jeho kultúrnych a historických pamiatok a výletmi do okolia. V telocvični školy sa žiaci venovali futbalu, floorbalu, stolnému tenisu, využívali školskú posilňovňu. Veľa zábavy si užili v mestskom aquaparku. Navštívili zaujímavé miesta ako Karlštejn, Křivoklát.  Aj dva víkendové dni boli málo na to, aby si stihli  vychutnať krásy hlavného mesta Prahy. Ťažko by bolo spočítať kilometre, ktoré prešli žiaci kochajúc sa krásnou prírodou chránených krajinných oblastí Český Kras a Křivoklátsko.

Po návrate do školy všetkým zúčastneným bol slávnostne udelený Europass-Mobilita, dokument, v ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine.

Cieľom projektu bolo zatraktívniť výučbu žiakov formou zahraničného pobytu v novom prostredí, získať širší pohľad na odbor, ktorý študujú, porovnať spôsob výučby, vybavenosť dielní, zvýšiť  záujem o svoju profesiu a pomôcť tak žiakom uplatniť sa na trhu práce.  Veríme, že tento projekt nebol posledný a v nasledujúcich rokoch budú môcť aj ďalší žiaci školy absolvovať podobnú stáž v Česku alebo inej krajine. 

Projekt Leonardo da Vinci


Zapojením sa našej školy do Programu celoživotného vzdelávania - podprogramu Leonardo da Vinci, vypracovaním projektu „ Medzinárodné skúsenosti ako výhoda pre budúcu prax“ a jeho schválením Národnou agentúrou bolo umožnené štrnástim žiakom zúčastniť sa odbornej stáže v Českej republike v SOŠ a SOU Beroun-Hlinky. Leonardo da Vinci-Mobility je program financovaný Európskou komisiou . 
Umožňuje žiakom stredných škôl získavať nové odborné zručnosti a pracovné skúsenosti v inej krajine. 
SOŠ a SOU Beroun – Hlinky bola vybratá ako hosťujúca krajina preto, lebo jej žiaci sa v rámci toho istého programu zúčastňujú odbornej stáže na našej škole. Už po tretí raz budú vykonávať stolári a autoopravári odbornú prax v našich dielňach a na zmluvných pracoviskách školy. 
Cieľom týchto výmenných pobytov je zatraktívniť výučbu v novom prostredí, porovnať spôsoby výučby, technologické vybavenie jednotlivých škôl a rozširovať svoje praktické schopnosti. 
V termíne 30. 9. 2012 – 21. 10. 2012 sa stáže v ČR zúčastnia žiaci: 

autoopravár – mechanik trieda

1) Nemčík Tomáš III.E
2) Tobiaš Dávid III.E
3) Sendža Martin III.E

inštalatér

1) Hurajt Patrik III.F
2) Kollár Erik III.F
3) Miko Michal III.F
4) Schneider Dávid III.F
5) Biroščík Tomáš III.F
6) Motýľ Vratko III.F

stolár

1) Kipikaša Richard III.F
2) Macej Michal III.F
3) Kupčík Matúš III.F
4) Bolišinga Martin III.F
5) Jenča Štefan III.F

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line