• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Praktická ukážka TRX

Dňa 29. 09. 2017 sa uskutočnila v telocvični v rámci hodiny telesnej a športovej výchovy a výchovy k zdravému životnému štýlu praktická ukážka nových prístupov k cvičeniu vlastnou váhou s pomocou TRX systému. Osobný tréner Miroslav Bilica (www.bilica.sk) žiakom vysvetlil a so svojou skupinou klientov (Jozef a Sofia - reprezentantka Slovenska v kickboxe) názorne ukázal cviky na precvičenie celého pohybového aparátu. Cviky sa rozšírili o využitie RIP a GUN-EX. Tejto praktickej ukážky sa zúčastnili žiaci I.B a I.C (50 žiakov), ktorí mali možnosť tieto systémy cvičenia vyskúšať na vlastnej koži.

 

Exkurzia

27.9.2017 si mohli žiaci II.B  odbor TITT a I.UE pozrieť niektoré priestory Leteckej fakulty. Chlapci obdivovali konštrukcie leteckých motorov, avioniky, videli rezy pohonov prúdových, vrtuľových lietadiel a vrtuľníkov. V laboratóriách sa oboznámili so spojovacou a radarovou technikou pre zabezpečenie letovej prevádzky. Spoznali princíp navádzania lietadiel, záchranné systémy vrátane detekcie čiernych skriniek. Žiaci si prehliadli lietadlá typu L39, MIG 21, prehliadli si kabínu, výstroj, pohonné jednotky, palivový systém a elektrotechnické vybavenie týchto lietadiel. Súčasťou exkurzie bola prehliadka historického centra mesta Košice.

Fakulta poskytuje univerzitné vzdelávanie, vedecký výskum a vývoj v základných oblastiach letectva - bezpečnosť, riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika a konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov. 

Vyučujúci Leteckej fakulty žiakom našej školy ponúkli možnosť študovať na ich fakulte z dôvodu technického zamerania našej školy.

Ďakujeme za odborný výklad a zabezpečenie exkurzie vyučujúcimi Leteckej fakulty TUKE Kočice.

Vyhodnotenie Kurzu na ochranu života a zdravia človeka

V dňoch 12. až 14. septembra 2017 zorganizovala škola  „Kurz na ochranu života a zdravia človeka“. Zúčastnili sa na ňom triedy III.A, III.B (študijné  odbory)  a trieda II.C (učebné odbory) v počte 78 žiakov. Kurz sa uskutočnil v areáli  školy /futbalové ihrisko a okolie/. V utorok 12.9.2017 prebiehalo zamestnanie v areáli školy. V stredu 13.9.2017 sme uskutočnili súťaž štvorčlenných družstiev jednotlivých tried. Súťažilo sa v disciplínach: prenášanie raneného na nosidlách, streľba  zo vzduchovky na terč, hod granátom na cieľ, test  z oblasti športu, test  z protidrogových opatrení a test  z dopravnej výchovy. Po vyhodnotení  súťaže sme navštívili EKO PARK pod Kalváriou. Víťazom sa stalo IV. družstvo III.B triedy v zložení: Mráz, Kizák, Lokšík a ZavackýNa druhom mieste sa umiestnilo II. družstvo III.A triedy: Parimucha, Blahut, Hanuščík a Kollár. Na treťom mieste skončilo III.družstvo III.B triedy: Štibora, Vaľko, Zahurák a Ňachaj a na štvrtom mieste skončilo I.družstvo II.C triedy: Veselovský, Kováč-Pešta, Boriščák a Matija.

Vo štvrtok 14.9.2017 sme sa v rámci kurzu zúčastnili Dňa Polície SR pred športovou halou.

S účasťou žiakov s predvedenými zručnosťami a vedomosťami som bol veľmi spokojný.

Vedúci kurzu Mgr. Stanislav Baran

Ponuka krúžkov pre šk. rok 2017/2018

Názov Vedúci krúžku
3D modelovanie  Ing. Martina Nováková, PhD.
Anglicky s úsmevom Ing. Elena Krajčírová
Biliardový krúžok Ing. Martin Prihoda
Čitateľsko-filmový krúžok v anglickom jazyku Mgr. Alena Šálková
Environmentálny krúžok Ing. Katarína Nováková
Futbalový krúžok Mgr. Stanislav Baran
Futbalový krúžok  Mgr. Jozef Košút
Hasičský krúžok Ing. Jaroslav Tartaľ
IKT krúžok Ing. Janka Galdunová
Mladý technik Ing. Peter Prihoda
Objavovanie Prešova Mgr. Lýdia Repeľová
Plávanie Ing. Elena Ferencová
Plavecký krúžok Mgr. Iveta Kočišková
Posilňovňa  Mgr. Jozef Košút
Robotický krúžok Ing. Patrik Jacko, PhD.
Rybársky krúžok Ing. Pavol Baran
Tenisový krúžok Mgr. Jozef Košút
Turistický krúžok Mgr. Iveta Kočišková
Učíme sa nemecky  Mgr. Eva Baranová
Veda a technika Mgr. Adela Sabolová

 

Vzdelávacie poukazy - Informácia pre žiaka a jeho rodiča

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávane žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich. Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).
FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

Online

Práve tu je 50 návštevníkov a žiadni členovia on-line