• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Vzdelávacie poukazy - Informácia pre žiaka a jeho rodiča

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávane žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich. Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníka bude  4. septembra 2017 (pondelok) od 8.30 h v spoločenskej sále SOŠ technickej v Prešove na Volgogradskej ulici. Príchod a usadenie žiakov a rodičov je v čase od 8.00 h - 8.30 h.

Otvorenie školského roka pre I. ročník nadstavbového štúdia a II., III., a IV. ročníky  sa uskutoční od 8.50 h v učebniach teoretického vyučovania. Príchod žiakov do učební je v čase od 8.10 h do 8.45 h.

Ocenenie najlepších žiakov

Na sklonku šk. roka 2016/2017 sme ocenili najlepších žiakov jednotlivých tried, ročníkov a komisia vybrala najlepšieho žiaka školy.

Najlepší žiaci ročníkov v tomto školskom roku sú za prvý ročník Martin Čajka ( I.A ), v druhom ročníku Lukáš Murman ( II.B ), v treťom ročníku ocenenie získala Klaudia Štempecová  ( III.B ) a najlepší štvrták je Peter Antol zo IV.A.

Najlepším žiakom šk. roka 2016/2017 sa stal Peter Antol zo IV.A, ktorý sa podpísal aj do knihy cti školy. Portréty žiakov ročníkov a žiaka školy budú celý šk. rok 2017/2018 umiestnené vo vitríne cti najlepších žiakov.

Výsledky III. ročníka súťaže DHZ o Pohár riaditeľa školy

V piatok 23. 06. 2017 sme v športovom areáli SOŠ technickej v Prešove privítali 24 družstiev na III. ročníku súťaže DHZ o „Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove“. Súťažilo sa v štyroch  kategóriách. Žiaci a žiačky súťažili v štafete, dorastenci a dorastenky v požiarnom útoku. Fotografie su na FB.com/sostechnicka.

Najlepšie si poradili so štafetou žiaci z DHZ Víťaz a v kategórii žiačky si prvenstvo odnieslo DHZ Bystré.

Ďalšie poradie:

Žiaci:

I.  DHZ Víťaz

II. DHZ Bystré

III. DHZ Prešov

IV. DHZ Hrabkov

V. DHZ Kojatice

Žiačky:

I.  miesto: DHZ Bystré

II. miesto: DHZ Kojatice

 

 V požiarnom útoku s najlepším časom 16,58 zaslúžene zvíťazili dorastenci z DHZ Ďačov, na druhom mieste skončili chlapci z Bajerova II s časom 16,92 a tretie miesto obsadili Hubošovce  (17,66).

I. DHZ Ďačov

II. DHZ Bajerov II

III. DHZ Hubošovce

Ďalšie poradie:

DHZ Chmiňany 18,36; SOŠ technická I 18,47; DHZ Bajerov I 19,08; DHZ Bzenov 20,46; DHZ Hendrichovce I 21,84; DHZ Sedlice 22,56, SOŠ technická II NP; DHZ Lipovce NP a DHZ Hendrichovce II NP. Vysvetlivky: NP- neplatný pokus.

Požiarny útok v kategórii dorastenky najlepšie zvládli dievčatá z DHZ Svinia s časom 22,29 pred DHZ Hubošovce (22,43) a tretie miesto obsadilo družstvo DHZ Lemešany (23,15).

Celkové poradie v kategórii dorastenky:

 

I.                   DHZ Svinia

II.                  DHZ Hubošovce

III.                DHZ Lemešany

IV.                DHZ Chmiňany (25,37)

V.                  DHZ Pušovce (29,70)

Ďakujeme všetkým zúčastneným družstvám, rozhodcom a organizátorom tejto vydarenej súťaže.

 

 

Súťaž DHZ o Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove

V piatok 23. júna 2017 od 9.00 h sa uskutoční v športovom areáli SOŠ technickej v Prešove na Volgogradskej ulici  III. ročník súťaže DHZ o Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove. Súťažiť sa bude v kategóriach: 

dorastenci a dorastenky - požiarny útok

žiaci a žiačky - štafeta.

Súčasťou programu bude aj prehliadka hasičskej techniky, profesionálne ukážky KR HaZZ v Prešove, ukážky prvej pomoci a exkurzie v školských dielňach a učebniach teoretického vyučovania.

 

 

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

  

progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e 

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

Online

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line