• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Vyhodnotenie Kurzu na ochranu života a zdravia človeka

V dňoch 12. až 14. septembra 2018 zorganizovala škola  „Kurz na ochranu života a zdravia človeka“. Zúčastnili sa na ňom triedy III.A, III.B  - študijné  odbory  a triedy II.C, II.G  – učebné  odbory,  v počte 99 žiakov. Kurz sa uskutočnil v areáli  školy /futbalové ihrisko a okolie/. V stredu 12.9. a vo štvrtok 13.9.2017 prebiehal  kurz v areáli  školy do 11.00h. Po zamestnaní sme uskutočnili turistické vychádzky po okolí. V piatok 13.9.2017 sme uskutočnili súťaž štvorčlenných družstiev jednotlivých tried. Súťažilo sa v disciplínach: prenášanie raneného na nosidlách, streľba  zo vzduchovky na terč, hod granátom na cieľ, test v oblasti športu, test  z protidrogových opatrení a test  z dopravnej výchovy. Po vyhodnotení  súťaže sme znovu uskutočnili turistickú vychádzku.                                                   

Víťazom sa stalo 2. družstvo III.B triedy v zložení: Kahanovský, Verčimák, Karabinoš, Šatala. Na druhom mieste sa umiestnilo 4. družstvo III.A triedy na čele s kapitánom Čurom. Na treťom mieste skončilo 5. družstvo III.A triedy s kapitánom Kašajom. Na štvrtom mieste skončilo 4.družstvo III.B triedy s kapitánom Jurom.

 S účasťou žiakov a predvedenými zručnosťami a vedomosťami sme boli  veľmi spokojní.

  Vedúci kurzu Mgr. Stanislav Baran

Maturitné skúšky v mimoriadnom období

Maturitné skúšky v mimoriadnom období sa uskutočnia 12. septembra 2018 od 07.50 h.

Učiteľ odborných predmetov

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, 080 01 Prešov  prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných stavebných predmetov

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – nástup 11. 09. 2018.

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • práca v grafických programoch.

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie OP" posielajte na adresu školy v termíne do 07. 09. 2018 do 14:00 h

Pohovor s uchádzačmi sa bude konať dňa 10. septembra 2018 (pondelok) o 9:00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

Adresa školy:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov
080 01 Prešov

Kontakt:

 • tel.: +421  51 771 456 00
 • e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníka bude  3. septembra 2018 (pondelok) od 8.30 h v spoločenskej sále SOŠ technickej v Prešove na Volgogradskej ulici. Príchod a usadenie žiakov a rodičov je v čase od 8.00 h - 8.30 h.

Otvorenie školského roka pre I. ročník nadstavbového štúdia a II., III., a IV. ročníky  sa uskutoční od 8.45 h v učebniach teoretického vyučovania. Príchod žiakov do učební je v čase od 8.15 h do 8.40 h.

OZNAM

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

vydávame od 15. augusta 2018 na sekretariáte školy v čase od 8.00 h do 13.00 h.

 

POKLADŇA školy je zatvorená do 7. augusta 2018

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line