• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Súborná práca

Súborná práca žiakov I.A (technik energetických zariadení budov) a I.B (mechanik hasičskej techniky), plošné meranie a orysovanie, základné pracovné postupy ručného opracovania kovov, delenie materiálov /rezanie/,pilovanie rovinných plôch, pilovanie spojených plôch a  rôznych tvarov. 

 

Darovanie krvi

Dňa 26. 10. 2017 od 8.00 h sa v priestoroch SOŠ technickej v Prešove žiaci našej školy a žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili tradičnej akcie "Darovanie krvi".

Ďakujeme všetkým, ktorí dobrovoľne darovali krv a tým pomohli iným a za organizáciu vychovávateľovi ŠI Bc. Dušanovi Andrejkovi.

 

Ponuka štúdia pre šk. rok 2018/2019

Exkurzia v závode Panasonic Stará Ľubovňa.

18. 10. 2017 sme so žiakmi II.B (odbor TITT, TEZB) a I.UE navštívili a pozreli si automatizovanú výrobu elektronických obvodov v závode Panasonic v Starej Ľubovni. Naši veľmi príjemní sprievodcovia – zamestnanci firmy nám vysvetlili najskôr pravidlá bezpečnosti, hlavne čo sa týka najmä elektrostatického výboja (ESD – Electrostatic Discharge), pretože tento by mohol zničiť elektronické obvody. Takže sme si na nohy obuli návleky a pokúsili sa prejsť cez detektor elektrostastického náboja. Vysvetlili nám, že všetci pracovníci majú špeciálne oblečenie a obuv a keď prichádzajú do výroby musia prejsť cez toto kontrolné pracovisko. Robotizované pracoviská osadzujú súčiastky do pripravených plošných spojov. Ide o súčiastky vývodové – radiálne, axiálne a bezvývodové. Súčiastky sa na plošnom spoji automatom spájkujú napr. spájkovacou vlnou, pretavením spájkovacej pasty, prípadne ručným spájkovaním. Po každom vykonanom úkone sa robí kontrola v rámci danej automatizovanej linky, aby boli vyrobené elektronické obvody spoľahlivé. Samozrejme, že sú niektoré súčasti týchto obvodov, ktoré nedokáže osadiť automat a osadzujú ich pracovníci. Pracovníci kontrolujú aj obvody, ktoré automatickou kontrolou neprešli. V závode vyrábajú obvody pre veľkých zákazníkov napr. v oblasti kuchynskej techniky, ručného náradia, automobilov, wifi techniky... Prezradili nám, že budú rozširovať výrobu a budú potrebovať šikovných mladých ľudí.  Ak Vás zaujímajú ďalšie informácie, spýtajte sa spolužiakov, určite sa s Vami radi podelia o svoje zážitky.

(NE)BEZPEČNE V SIETI

 
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef).
V stredu 11. októbra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnil diskusný workshop zameraný na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže.
V rámci neformálneho diskusného stretnutia boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Profesionálni lektori Ľuboš Marcinek a Ján Smatana prostredníctvom rôznych aktivít, vedených neformálnym spôsobom vzdelávali žiakov 1. ročníka v téme kritické myslenie a rozpoznanie nenávistných prejavov na internete.
Cieľom bolo motivovať a šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia, ktoré sú v súčasnej spoločnosti veľmi potrebné, aby mladí dokázali odolávať rôznym formám extrémizmu, neznášanlivosti nielen vo virtuálnom svete a zároveň posilniť formovanie ich hodnôt, zodpovednosti a tolerancie.
„Vedieť analyzovať, hodnotiť a selektovať informácie, kriticky posúdiť mediálne správy, odlišovať dôveryhodné fakty od poloprávd a klamstiev je, pre mladého človeka v dnešnej hektickej dobe, kľúčová kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj“, skonštatoval odborník na mládežnícku politiku Ľuboš Marcinek.
Účastníci workshopu sa okrem iného dozvedeli, že kyberšikanovanie, teda opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať a ponižovať ostatných na internete, sa od iných foriem šikanovania odlišuje tým, že:
 si dokáže nájsť oveľa väčšie publikum,
 často zostane nevyriešené,
 obeť sa pred agresorom nedokáže skryť ani utiecť.
Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu pri realizácii diskusného workshopu vedeniu SOŠ technickej, ako aj pani učiteľke Ing. Martine Novákovej, PhD.
Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

Online

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line