• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ SOŠ technickej, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

prijme do pracovného pomeru

učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov  v kombinácii slovenský jazyk - nemecký jazyk

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2013  do 30. 06. 2014 na kratší pracovný čas 20h/ týždenne 
 • ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť.
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Sponzorský dar škole od firiem Herz a Raciotherm.

Sponzorský dar škole od firiem Herz a Raciotherm - Kompaktná bytová odovzdávacia stanica.

P6140070

Záverečné skúšky

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie záverečných skúšok v školskom roku 2012/2013 (MS Word) nájdete na tomto odkaze: http://www.sost-po.sk/images/poz.docx.

 

 

Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži BOZP

Dňa 16.5.2013 sa uskutočnil 39. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom súťaže bol Integrovaný odborový zväz a spoluorganizátorom Nadácia Friedrich Ebert Stiftung. Súťaž prebiehala na  Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline. Súťažilo 13 stredných škôl a 39 žiakov. Potešil nás výsledok. Naši žiaci vybojovali:

-          v súťaži jednotlivcov 1. miesto – Dávid Jenkut z II.B

-          v súťaži škôl 2. miesto – Dávid Jenkut II.B, Gabriel Palenčík II.C, Tomáš Soroka II.C

Našim súťažiacim srdečne blahoželáme.

Fotografie zo súťaže nájdete na facebookovej stránke školy.

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

 

Online

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line