• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Projekt RSOV

Duálne vzdelávanie v šk. rok 2016/2017

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave: 

 Zamestnávateľ MUKINO s.r.o.

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

 

                 

 

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania    

 

 

 

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

 

 

Škola je zapojená do projektu  Rozvoj stredného odborného vzdelávania (RSOV) pre odvetvie stavebníctva. Projekt RSOV okrem iného zahŕňa aj duálny systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

 

Duálny systém OVP = teoretické vyučovanie v ŠKOLE + praktické vyučovanie u ZAMESTNÁVATEĽA

 

Do duálneho systému OVP sa môžu zapojiť všetci zamestnávatelia  stavebného sektoru, ktorí  spĺňajú základné zmluvné podmienky.

 

 

Viac info o duálnom vzdelávaní

a základných zmluvných podmienkach:                         Viac info o projekte RSOV:

                                                                          Klikni sem.

 

 

 

Zapojené firmy:

MUKINO s.r.o.

Gorkého 19

080 01 Prešov

http://www.stavbadomovpresov.sk/

študijný/učebný odbor: tezb, inštalatér, murár

 

PLYNAS s.r.o.

Vranovská 10

080 06 Prešov 

http://www.plynas.sk/

študijný/učebný odbor: tezb, inštalatér

 

RACIOTHERM, s.r.o.

Javorinská 20

080 01 Prešov

http://www.raciotherm.sk/sk/

študijný odbor: tezb

 

Vokup k l i m, s.r.o.

Šebastovská 4

080 06 Prešov

http://www.vokupklim.sk/

študijný odbor: tezb

 

MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.

Petrovanská 36

080 01 Prešov

http://www.motorcarpresov.sk/

študijný odbor: tezb

 

FRIVAN, s.r.o.

Komenského 758/28

083 01 Sabinov

http://www.frivan.sk/

študijný odbor: tezb

 

Vladimír Spišák

Malý Šariš 317

080 01 Prešov

študijný odbor: tezb

 

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Bardejovská 5

080 06 Ľubotice

https://dpmp.sk/

učebný odbor: elektromechanik - silnoprúdová technika

 

EKO SVIP, s.r.o.

Ovocinárska 48

083 01 Sabinov

http://www.ekosvip.sk/

 

Rakystav, s.r.o.

Bardejovská 28

080 06 Ľubotice

https://rakystav.sk/

 

V školskom roku 2018/2019 je zapojených do duálneho vzdelávania 21 žiakov.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line