Elektrotechnická spôsobilosť
(ELS)

Kurz je určený pre 4.ročník TEZB