Konštrukčné cvičenia
(KOC)

 This course requires an enrolment key

Tento kurz je určený pre žiakov študijného odboru technik energetických zariadení budov

This course requires an enrolment key