Súťaž BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
(BOZP)

Vypracované súťažné otázky pre všetkých, ktorí chcú mať trošku viac vedomostí z oblasti BOZP a vyhrať celoslovenskú súťaž a tak obhájiť naše minuloročné víťazstvo