Energetické zdroje a zariadenia
(Energetické zdroje a zariadenia)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Tento kurz je určený pre študentov študijného odboru TEZB.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key