Elektrotechnické zariadenia 2. ročník
(ETZ2)

 This course requires an enrolment key

Kurz je určený pre 2.ročník TEZB

This course requires an enrolment key