Meranie a regulácia 4.ročník TEZB
(MER4)

Kurz je určený pre 4.ročník TEZB