Elektrotechnické zariadenia 3.ročník TEZB
(ETZ 3R TEZB)

Kurz je určený pre 3. ročník TEZB