JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Organizačné pokyny na 13.-15. septembra

Kategória: Školský internát
Uverejnené: utorok, 08. september 2020

Pred štátnym sviatkom (15.9.) prichádzajú žiaci do školského internátu v nedeľu 13. septembra do 20.30 h. V pondelok prebieha v škole riadne vyučovanie, strava je pre žiakov zabezpečená. Žiaci 14. septembra do 15.00 h. z internátu odchádzajú. Prevádzka školského internátu pokračuje 15. septembra, nástup žiakov je do 20.30 h. 

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka pre nástup do ŠI

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 20. august 2020

Žiadame zákonných zástupcov, resp. plnoletých žiakov prijatých a ubytovaných od 1. septembra 2020 v našom školskom internáte, aby vyplnili a pri nástupe aj osobne odovzdali nasledujúce tlačivá svojim skupinovým vychovávateľom. Tlačivá sú nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie vstupu a následné ubytovanie žiaka v školskom internáte. Tlačivá sú prevzaté zo stránky MŠVVaŠ SR.                                           https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx a https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx

Oznámenie o úhrade platieb za stravné a ubytovanie v ŠI za mesiac september 2021

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 31. júl 2020

Žiadame rodičov o úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2021 na účet IBAN: SK 8681800000007000517730 - ubytovanie a SK 6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 76,05 Eur, ubytovanie 22,00 Eur. Ďakujeme. 

Mimoriadny školský rok je minulosťou

Kategória: Školský internát
Uverejnené: utorok, 07. júl 2020

Vážení rodičia, milí naši žiaci, keď sme sa v septembri 2019 s väčšinou z vás stretli na chodbách nášho školského internátu po dlhých letných prázdninách, ešte sme nemali ani len tušenie o tom, čo pre nás nový školský rok pripravil. Akoby to bolo len nedávno, keď sme na prvom a treťom poschodí uvideli aj nové tváre - chlapcov a dievčat prvých ročníkov stredných škôl. Pred niekoľkými dňami sme školský rok uzavreli, dostali ste vysvedčenia, vzali ste si veci z internátu. Či už osobne alebo prostredníctvom sociálnych sietí sme si spoločne zaželali, aby školský rok 2020/2021 nemal prívlastok "mimoriadny."  My, vaši vychovávatelia, sa vám, našim žiakom, chceme veľmi pekne poďakovať za všetky aktivity, na ktorých ste sa zúčastnili a vám, rodičom našich žiakov, za spoluprácu pri výchove vašich detí. Ďakujeme za veľkú mieru solidarity a empatie, ktorú ste prejavili pri riešení mimoriadnej situácie, ktorá bola na území mesta Prešov vyhlásená po tragickom výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici. Ďakujeme vám, našim žiakom, za flexibilitu v prispôsobovaní sa mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom. Počas letných prázdnin vám prajeme pevné zdravie, veľa pekných zážitkov. Buďte zodpovední, pomáhajte rodičom a .... Vidíme sa v septembri. Vaši vychovávatelia. http://www.sost-po.sk/internat/index.php/galeria