JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Organizácia začiatku školského roka 2019/20

Kategória: Školský internát Uverejnené: štvrtok, 06. jún 2019

Žiadame žiakov, resp. zákonných zástupcov o nasledovné:

1. Úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2019 na účet IBAN: SK8681800000007000517730 - ubytovanie a SK6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 66,41 Eur, ubytovanie 22,00 Eur.

2. Nástup do ŠI je v nedeľu 1. 9. 2019 od 16.00 hod. do 20.30 hod. Prváci sa hlásia u skupinových vychovávateľov. Chlapci na 1. poschodí, dievčatá na 3. poschodí.

3. Pri nástupe je potrebné doložiť potvrdenie o úhradách platieb za stravné, ubytovanie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, stačí prehlásenie rodičov. Ak je potrebné podať osobitné informácie o zdravotnej spôsobilosti zo strany rodičov (napr. užívanie liekov), môžu tak urobiť diskrétne v rozhovore so skupinovým vychovávateľom.

4. Pri nástupe sa vykoná školenie BOZP a poriadku ŠI.

Návštevy: 1053