Úhrada platieb za mesiac október

Kategória: Školský internát Uverejnené: piatok, 10. september 2021

Prosíme rodičov o úhradu stravného a ubytovania za mesiac október na účet IBAN: SK 8681800000007000517730 - ubytovanie a SK 6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka, resp. variabilný symbol. Stravné je v sume 72,75 Eur, ubytovanie 22,00 Eur. Ďakujeme. Viac informácií nájdete v osobnom konte edupage. 

Návštevy: 705