JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Na úvod

Kategória: Školský internát Uverejnené: piatok, 10. september 2021

Školský rok sa začal. Internát ožil. Pre rúška si občas nevidíme do tvárí. Privítali sme sa s novými žiakmi a postupne si na seba zvykáme. Starší žiaci "zapadli" od prvej chvíle. Občas náš internát pripomína včely v úle. Pohyb, zábava a šum sa striedajú s prácou, štúdiom, oddychom a tichom. A tak to má byť. V aktuálnom školskom roku sme v kolektíve pedagogických zamestnancov - vychovávateľov privítali nových kolegov: Mgr. Adrianu Vaňovú a Mgr. Miroslava Kolářa. Novým kolegom i žiakom prajeme, aby školský internát pre nich nebol len budovou či inštitúciou, ale miestom pracovných (študijných) i osobných priateľstiev, miestom vzájomnej inšpirácie a progresu. 

Návštevy: 705