JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 01. september 2021

Oznamujeme rodičom a žiakom, že pri prvom nástupe do školského internátu a po každom prerušení ubytovania v školskom internáte v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič (zákonný zástupca žiaka), resp. /žiak nad 18 r. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tlačivo je Vám k dispozícii na tomto odkaze https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F20488.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Návštevy: 805