JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Organizácia príchodu a nástupu žiakov do ŠI 1. septembra 2021

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 23. august 2021
  • Plánovaný nástup žiakov do ŠI je v stredu 1. septembra do 20.00 h.
  • Všetci žiaci vstupujú do budovy s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Dodržujú medzi sebou odstupy vo vzdialenosti 2 m.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník, Potvrdenie o prijatí do strednej školy, resp. kópiu Rozhodnutia o prijatí do strednej školy,  Oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu samostatne, bez sprievodu rodiča, a to v časovom rozmedzí 18.00 - 20.00h. Títo žiaci rovnako odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník,  Oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx, Písomné vyhlásnie o bezpríznakovosti https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/  a podpíšu GDPR.
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI
Návštevy: 702