JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Lúčime sa s vychovávateľkami PhDr. Máriou Suškovou a Mgr. Helenkou Fejerčákovou

Kategória: Školský internát Uverejnené: štvrtok, 08. júl 2021

V mene všetkých kolegov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov nášho školského internátu  a zaiste i v mene rodičov a žiakov, sa chceme zo srdca poďakovať našim dvom kolegyniam, PhDr. Márii Suškovej a Mgr. Helenke Fejerčákovej, za ich prácu v školskom internáte. Pre obe naše vychovávateľky bol tento mimoriadny školský rok 2020/2021 posledným v ich pedagogickej praxi. Za každé milé slovo, dobrý skutok, radu  i láskavé napomenutie - ďakujeme. Do ďalších rokov Vášho života prajeme hlavne pevné zdravie a lásku i porozumenie v kruhu Vašich najbližších. 

Návštevy: 735