JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Projekt Záložka do knihy spája školy nám pridružil partnera: Spojenú školu v Šali

Kategória: Školský internát Uverejnené: sobota, 24. október 2020

Školský rok sa poriadne ešte nerozbehol a už sme doma... Avšak aj napriek tomuto smutnému faktu sme počas septembra stihli nadviazať kontakt s partnerskou Spojenou školou v Šali, a to v rámci projektu Záložka do knihy spája školy.

Žiaci nášho školského internátu a ich noví kamaráti zo Šale si vymenili oficiálne pozdravy na tému 100 rokov Slovenského národného divadla a neoficiálne kontakty, ktoré im umožnia nadviazať aj neformálne priateľstvá. 

Návštevy: 1100